WARSZTATY METODYCZNE | Wielkopolska | CPE

Data publikacji: 02.11.2018
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

PNIEWY | POZNAŃ | KALISZ | WOLSZTYN

W ostatnim tygodniu przeprowadziliśmy 4 warsztaty, realizowane w ramach cyklu WARSZTATY METODYCZNE – poświęconemu publikacji „Poradnik Metodyczny”. Zaprosiliśmy nauczycieli i nauczycielki, animatorów i animatorki, edukatorów i edukatorki, osoby poszukujące inspiracji do lokalnych działań – aby porozmawiać o gotowych scenariuszach zajęć, o metodologii, która się za nimi kryje. 

Zależało nam, aby nie tylko dać narzędzie w postaci scenariusza, ale także przedyskutować, w jaki sposób doprowadzić do jego realizacji, jakie elementy są konieczne, o czym trzeba pomyśleć. Takiej wiedzy dostarczyli: Ludomir Franczak oraz Maja Dobiasz-Krysiak.


ĆWICZENIA Z PAMIĘCI
– warsztaty metodyczne, o możliwościach i pułapkach wybiórczego pamiętania.

6.11. | g. 16-19.15 – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy

7.11 .| g. 16-19.15 – Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

prowadzenie: Ludomir Franczak, autor scenariusza z tomu „Pamięć kulturowa” w „Poradniku Metodycznym”.

Jakie możliwości niesie ze sobą ludzka zdolność wybiórczego pamiętania? Jakie działania możemy podjąć, aby uczulić innych na niebezpieczeństwa płynące z manipulowania informacjami?

Warsztaty dotyczyły ogólnie pojętej problematyki pamięci i manipulacji informacją. Miały za zadanie uzmysłowić uczestniczkom i uczestnikom zawodność ludzkiej pamięci, która nieustannie jest weryfikowana przez różne źródła.

SZTUKA NA MURY, PLACE I ULICE
– warsztaty metodyczne, czyli jak twórczo pracować z przestrzenią.

7.11. | g.15-18.15 | Teatr Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

8.11 .| g.16-19.15 | Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie

Prowadzenie: Maja Dobiasz-Krysiak, autorka scenariusza z tomu „Życie niecodzienne” w „Poradniku Metodycznym”.

Czy sztuka to jedynie domena galerii i muzeów? Czy może być ona również przedmiotem naszego codziennego doświadczenia i budować lokalną społeczność?

Podczas warsztatów nauczyliśmy się, jak wykorzystać lokalną przestrzeń publiczną oraz związane z nią historie i tradycje – do realizacji lokalnych projektów twórczych. Poznaliśmy przykłady polskich i zagranicznych działań, a także nowe narzędzia i metody pracy.

Autorka opisu: Ewelina Banaszek

Autor zdjęcia: © Centrum Praktyk Edukacyjnych