Rozpoczęła się II edycja BMK na Dolnym Śląsku

Data publikacji: 22.03.2017
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

W pierwszej połowie marca odbyły się spotkania informacyjne drugiej edycji projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku, którego Operatorem jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Pierwsze spotkanie odbyło się 7 marca w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu gości z ośrodków kultury, szkół oraz przedszkoli z regionu, a także przedstawiciele sektora organizacji pozarządowych.

Drugie spotkanie odbyło się w Głogowie, w Sali Rajców tamtejszego Ratusza, dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego. Podobnie jak tydzień wcześniej, w wydarzeniu uczestniczyło ok. 60 animatorów kultury, przedstawicieli sektora edukacji oraz działaczy społecznych skupionych w organizacjach pozarządowych. 

Zebranych gości powitała Bożena Kowalczykowska Zastępca prezydenta Miasta Głogowa. Następnie Arkadiusz Sikora, przedstawiciel operatora i koordynator programu, zaprezentował złożenia, cele oraz szczegółowy harmonogram programu „Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku”. Członkowie zespołu projektu Paweł Kamiński i Maciej Borowski omówili kolejno najważniejsze zapisy regulaminu i formularz zgłoszeniowy oraz zasady sieciowania, a także możliwości wsparcia informacyjnego i promocji jakie oferuje operator poprzez agencje publicystyczną DOKiS.pl.

Ważnym punktem spotkania było wystąpienie uczestniczek zeszłorocznej edycji programu. Karolina Cieślak i Joanna Brodowska realizatorki projektu pn. „Black & White. Kuglarski świat” z Gaworzyc podzieliły się doświadczeniami zdobytymi w projekcie i opowiedziały jak udział w inicjatywie rozwinął kreatywność i umiejętności dzieci i młodzieży, z którymi pracowały. W drugiej części spotkania uczestnicy zadawali pytania dotyczące w szczególności budowania zespołów projektowych oraz możliwości finansowania projektów z wielu źródeł.

21. marca spotkaliśmy się w Książnicy Karkonowskiej, gdzie wspólnie z Urzędem Miejskim w Jeleniej Górze zorganizowaliśmy trzecie spotkanie dla osób zainteresowanych Programem BMK na Dolnym Śląsku. Zgodnie z wypracowanym schematem, w pierwszej kolejności członkowie zespołu Operatora opowiedzieli o założeniach i regułach Programu a także przygotowanych formach wsparcia, które czekają na uczestników i realizujących działania.

W części spotkania poświęconej omówieniu ubiegłorocznych doświadczeń wystąpił Adam Spolnik, członek zespołu realizującego projekt pn. „Opowieści ostateczne” z Kromnowa. W swoim wystąpieniu przedstawił przebieg swojego projektu, a także uwagi o pozytywnych i negatywnych doświadczeniach z realizacji projektu. Wystąpieniu towarzyszyły – jak na wcześniejszych spotkaniach – dyskusje o kwestiach formalnych oraz projekcje filmów związanych z projektem, a zrealizowanych w 2016 roku przez Operatora programu.  

Dzień później, spotkaliśmy się po raz czwarty, tym razem w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Uczestników spotkania powitał wójt Gminy Wisznia Mała - pan Jakub Bronowicki. Podczas spotkania prezentowano założenia, cele oraz szczegółowy harmonogram programu „Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku”. W drugiej części spotkania uczestnicy zadawali pytania dotyczące w szczególności budowania zespołów projektowych oraz możliwości finansowania projektów z wielu źródeł.

For. Maciej Borowski