II Pomorska Giełda Inspiracji – zainspiruj się i działaj!

Data publikacji: 18.01.2017
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Kilkadziesiąt osób z całego województwa spotkało się na II Pomorskiej Giełdzie Inspiracji. Tym razem, głównym celem wydarzenia było podsumowanie projektów zrealizowanych w konkursie „Sieć Kultury 2016”. 

To było niezwykle inspirujące spotkanie z ludźmi z sektorów oświaty i kultury, pełnymi pasji i pomysłów. Laureaci konkursu kierowali się przede wszystkim chęcią dokonania zmiany w swoim najbliższym otoczeniu: dzielnicy, podwórku czy szkole
— Agata Andrasiak, koordynator programu „Sieć Kultury”

Osoby, które zrealizowały projekty w ramach konkursu „Sieć Kultury 2016”, podkreślały, że pozytywnym efektem programu było przełamanie barier instytucjonalnych i nawiązanie dobrych relacji z innymi podmiotami w regionie. Niekiedy wystarczy drobna zachęta – choćby w formie bezpłatnego szkolenia czy konsultacji – aby początkujący szybko rozwinęli skrzydła, ujawniając swój potencjał.

Wspólne pokonanie pierwszej przeszkody i zrealizowanie projektu przy wsparciu mentora otwiera na podejmowanie samodzielnych inicjatyw w przyszłości. To bardzo ważne, aby dać ludziom przestrzeń do dzielenia się swoim doświadczeniem, inicjowania nowych sieci współpracy międzysektorowej, ale także wyrażenia siebie, swoich obaw czy radości, które pojawiały się podczas realizacji projektów. Mam nadzieję, że II Pomorska Giełda Inspiracji była taką właśnie przestrzenią pełną troski, życzliwości i szacunku do siebie nawzajem
— Agata Andrasiak

Fot. Rafał Kulwiec