Cykl warsztatów Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Data publikacji: 08.05.2017
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Wspólnie z uczestnikami spotykaliśmy się w Kielcach, Ożarowie, Staszowie, Skarżysku, Włoszczowej i Skalbmierzu. Rozmawialiśmy o założeniach, metodach i sposobach pracy w międzysektorowych zespołach, a także prowadzeniu edukacji kulturowej w oparciu o zasoby obecne w społecznościach lokalnych.

Pierwszy warsztat, zatytułowany „Diagnoza potrzeb i myślenie projektowe”, poprowadził Jacek Gądecki. Warsztat zachęcił do pogłębionej diagnozy potrzeb kulturowych własnych społeczności, do formułowania problemów i poszukiwania rozwiązań. W trakcie warsztatu uczestniczki i uczestnicy mieli szansę łączyć myślenie projektowe z nauką/doskonaleniem swoich umiejętności pisania wniosków. Warsztat krążył wokół 3 zasadniczych pytań: dlaczego? co? i jak? powinniśmy zmienić w społeczności? 

[caption id="" align="alignnone" width="1632.0"] Kielce, 7.05.2017, fot. Łukasz Kopczyński Kielce, 7.05.2017, fot. Łukasz Kopczyński [/caption]

Działania artystyczne w przestrzeni, to nazwa warsztatu, który prowadziła Bogumiła Stachurska. Jego celem było opracowanie planu i wybór strategii działań przy realizacji projektów przygotowanych przez uczestników oraz prezentacja technik i metod pracy nad projektem artystycznym czy edukacyjnym, takim jak spektakl, happening, instalacja plastyczna, wystawa itp. Podczas warsztatów zwrócono szczególną uwagę  na wykorzystanie i aranżację przestrzeni, wybór i organizację działań, poszukiwanie rozwiązań scenograficznych, performatywnych, które pozwalają nadać projektom interdyscyplinarny charakter i rozmach.

[caption id="" align="alignnone" width="2304.0"] Staszów, 30.04.2017, fot. Katarzyna Ciepiela Staszów, 30.04.2017, fot. Katarzyna Ciepiela [/caption]

Weronika Idzikowska zaproponowała warsztat pt. „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce”. Warsztat kierowano do osób, które pracują lub chcą pracować z dziećmi i młodzieżą, którym zależy na wspieraniu rozwoju najmłodszych – tak, by odważnie i mądrze potrafili poruszać się w świecie, bez względu na to, jaki w przyszłości będzie ten świat i z czym przyjdzie im się mierzyć. Dzięki udziałowi w spotkaniu uczestnicy m.in. dowiedzieli się, czym jest edukacja kulturowa i jaki jest jej cel oraz w jaki sposób edukacja kulturowa może wpływać na życie, a także po co i jak tworzyć projekty z zakresu edukacji kulturowej z udziałem dzieci. Biorący udział wzbogacili także swoją wiedzę o perspektywę relacyjnego projektowania działań dla dzieci. Spotkanie miało charakter wykładu inspirującego z elementami pracy warsztatowej. 

[caption id="" align="alignnone" width="1632.0"] Kielce, 23.04.2017, fot. Karolina Opałko Kielce, 23.04.2017, fot. Karolina Opałko [/caption]

Celem warsztatu „Edukacja kulturalna w szkole” było wspólne spenetrowanie przestrzeni wyznaczonej przez podstawę programową kształcenia ogólnego. Zastanawiano się nad tym, czy można znaleźć w niej miejsce na współpracę szkoły z instytucjami kultury, ale także nad tym, na ile trud owych poszukiwań „opłaca się” zainteresowanym stronom. Przygotowano listę kompetencji pożądanych na rynku pracy, w których kształceniu wpierać nas może planowy kontakt dziecka z kulturą, czyli listę argumentów wspierających nauczycieli w pokonywaniu wewnątrzszkolnych trudności organizacyjnych. Warsztat poprowadziła Katarzyna Michalska, pracująca w powszechnym gimnazjum od 12 lat. W oparciu o założenia pedagogiki kultury podzieliła się z uczestnikami warsztatów swoimi doświadczeniami i przekonywała ich do prowadzania działań kulturowych w szkołach.

[caption id="" align="alignnone" width="2500.0"] Włoszczowa, 22.04.2017, fot. Mateusz Piątkiewicz Włoszczowa, 22.04.2017, fot. Mateusz Piątkiewicz [/caption]

Organizowanie edukacji kulturowej w oparciu o metodę projektu stało się nieodzownym elementem kultury organizacyjnej w wielu lokalnych instytucjach kultury. Aby skutecznie posługiwać się projektem, ważne jest nie tylko umieć go zlokalizować w schemacie zarządzania instytucji, ale także należy szczególną uwagę zwrócić na początek i koniec jego życia – na dobrze przeprowadzoną diagnozę sytuacji wyjściowej i prawidłową ewaluację działań. Warsztat, który sprzyjał uczulaniu na te kwestie zaprojektował Jacek Gralczyk, tytułując go „Diagnoza i ewaluacja w pracy metodą projektu”.

[caption id="" align="alignnone" width="2500.0"] Włoszczowa, 28.04.2017, fot. Mateusz Piątkiewicz Włoszczowa, 28.04.2017, fot. Mateusz Piątkiewicz [/caption]

„Żywa tradycja inspiracją do edukacji dzieci”, to warsztat, który prowadziła Katarzyna Paterek. Uczestnicy oglądali, słuchali, bawili się, rozmawiali, ale przede wszystkim intensywnie pracowali i wyszli z planem działania na przyszłość. W czasie spotkania prezentowane były zdjęcia i filmy wraz wywiadami z edukatorkami, które od pewnego czasu działają z dziećmi w obszarze żywej tradycji. Uczestnicy przyjrzeli się swoim zasobom w tym zakresie. Popularyzowano także inspirujące przykłady i metody działań. Wspólnie doświadczono zabaw, a następnie rozmawiano o nabytych doświadczeniach, a tym samym o tym, czego dzieci mogą nauczyć się w trakcie zabawy. Poruszono także temat psychologii rozwojowej dzieci.

[caption id="" align="alignnone" width="454.0"] Kielce, 29.04.2017, fot. Michał Ziomber Kielce, 29.04.2017, fot. Michał Ziomber [/caption]