Kujawsko-pomorskie: Struktury Kultury

Data publikacji: 02.09.2015
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Projekt „Struktury Kultury” jest odpowiedzią Teatru Polskiego w Bydgoszczy na potrzebę szczegółowej diagnozy aktywności i jakości oferty zarówno kulturalnej, jak i oświatowej w zakresie edukacji kulturowej w regionie. Najważniejszym zadaniem projektu jest tworzenie trwałej i dostępnej sieci kontaktów pomiędzy różnymi ośrodkami i w efekcie - utworzenie platformy dla twórczej wymiany kulturalnej i edukacyjnej w skali całego województwa. Możliwość działania operatywnego, docierającego do wszystkich zainteresowanych kulturą partnerów jest naturalną konsekwencją wizji instytucji publicznej, dostępnej i systemowo wspierającej w swoich edukacyjnych i kulturalnych działaniach osoby zatrudnione w instytucjach oraz organizacjach pozarządowych w regionie.

Do głównych zadań realizowanych w ramach projektu należą: działania na rzecz sieciowania kadr edukacji kulturowej (objazd promocyjno-informacyjny oraz wizyty studyjne w miejscach, gdzie zrealizowano inicjatywy w ramach konkursu grantowego), szczegółowa diagnoza edukacji kulturowej w regionie (współpraca z Zakładem Badań Kultury IS UMK w Toruniu), wspieranie kadr edukacji kulturowej w woj. kujawsko-pomorskim poprzez realizację oferty warsztatów i szkoleń oraz konkurs grantowy. Do udziału w konkursie na realizację przedsięwzięcia z zakresu edukacji i animacji kulturowej, opartego na współpracy między sektorem oświaty i kultury w roku 2017 mogły przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w obszarze województwa - pedagodzy, nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy, trenerzy, artyści, liderzy lokalnych społeczności, projektanci działań społecznych, kuratorzy. Warunkiem koniecznym było przystąpienie do konkursu w tandemie KULTURA + OŚWIATA. Dofinansowanie otrzymać mogły przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej, opracowane przez zespoły złożone z minimum jednego przedstawiciela oświaty i jednego kultury, którzy wspólnie zrealizują swoje projekty. Zachęcaliśmy do nieszablonowych, odważnych realizacji, ale też silnie osadzonych w lokalnym kontekście. Docenialiśmy przekraczanie jak największej ilości granic (np. pokoleniowych, geograficznych, instytucjonalnych). W konkursie grantowym skupiliśmy się na promowaniu decentralizacji i działaniach osadzonych w szkołach.

Kontakt:

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
 Al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz

Koordynatorki:

Katarzyna Jankowska
Wiktoria Szczupacka