II cykl warsztatów w województwie podkarpackim

Data publikacji: 12.09.2016
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Uczestnicy Projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa zakończyli udział w tegorocznych warsztatach. W zajęciach, które odbyły się w Przemyślu uczestniczyło łącznie sześćdziesiąt osób z różnych stron Podkarpacia. Obecność na warsztatach dała im możliwość zaangażowania się w kolejne działanie w ramach projektu - udziału w konkursie grantowym.

W warsztatach wzięły udział dwie trzydziestoosobowe grupy, a każdy cykl zajęć trwał cztery dni. Spotykali się ze sobą nauczyciele, pracownicy domów kultury, muzeów, bibliotek, działacze organizacji pozarządowych, a także osoby indywidualne. Oba cykle warsztatów obejmowały bliźniaczy zestaw zajęć, które w założeniu miały dostarczyć uczestnikom uniwersalnych i zróżnicowanych kompetencji.  Z jednej strony, poznać można było nowe metody pracy animacyjnej, a z drugiej, dowiedzieć się jak swoje pomysły i inicjatywy przelać na papier i stworzyć z nich projekt. 

Zajęcia aktywnie rozpoczynała Ola Chodasz - trener dramy. Uczestnicy poznawali w jaki sposób mogą wykorzystywać tą metodę w integracji grup (dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z dramą). Tak pomyślane zajęcia integrowały także samych uczestników warsztatów, co zaowocowało wartościową współpracą podczas kolejnych dni szkoleń. 

W jaki sposób myśleć o swoich pomysłach projektowo, i jak pozyskiwać na nie środki, opowiadali najbardziej doświadczeni eksperci w tej dziedzinie na Podkarpaciu: Renata Stefaniak i Piotr Buczek. Pomimo tego, że zajęcia te trwały najdłużej, o dużym zainteresowaniu ich przedmiotem świadczył fakt, że niemalże wszyscy uczestnicy sygnalizowali potrzebę organizacji większej ilości warsztatów na ten temat. 

Kolejne warsztaty poświęcone były wykorzystywaniu lokalnego dziedzictwa w działaniach animacyjnych i edukacyjnych. Poprowadziła je Joanna Sarnecka – animatorka kultury, antropolog, opowiadaczka w grupie „Opowieści z Walizki”, która w swoich działaniach skupia się na tematyce wielokulturowości. 

Problematyki animacji dotyczyły były też warsztaty, które poprowadził Patryk Kuś, na co dzień działający w Lubartowie, twórca L’ART Festiwalu. Podczas prowadzonych przez niech zajęć uczestnicy zastanawiali się m.in. nad tym jak animować małe społeczności. 

Media społecznościowe są dziś nieodłączną częścią niemalże wszystkich sfer życia społecznego, dlatego ostatnie warsztaty dotyczyły ich wykorzystania w komunikacji z uczestnikami działań animacyjnych i edukacyjnych. Zajęcia poprowadził Michał Pałasz – nauczyciel akademicki UJ i AGH w Krakowie,  menedżer mediów społecznościowych, koordynator Festiwalu „Polikultura”, przewodnik Krakowskiego Szlaku Streetartu.

Fot. Katarzyna Medelczyk, Łukasz Kisielica