Podłoże instytucjonalne dla edukacji kulturowej w Województwie Opolskim

Data publikacji: 09.08.2016
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Raport „Podłoże instytucjonalne dla edukacji kulturowej w województwie opolskim. Wstęp do diagnozy" jest efektem pierwszego etapu procesu diagnozowania obszaru edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Celem tej części badania była analiza danych zastanych umożliwiających wstępny opis warunków zewnętrznych, w jakich realizowana jest edukacja kulturowa. 

Raport przygotowano w oparciu o różnorodne źródła danych -otwiera go przegląd literatury przedmiotu i uporządkowanie problematyki edukacji kulturowej w ujęciu teoretyczno-empirycznym, następnie analizowane są dokumenty publiczne udostępniane przez jednostki samorządu terytorialnego, a także domeny internetowe i reprezentacje sieciowe instytucji kultury w mediach społecznościowych. Wykorzystano również dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje publikowane przez podmioty organizujące konkursy granatowe.

Główną ideą prowadzonych analiz była eksploracja, a więc wstępne rozpoznanie problematyki badawczej oraz opis jej wybranych aspektów. Prezentowany przegląd danych opiera się na siedmiu następujących kwestiach: Problematyka edukacji kulturowej w ujęciu teoretycznym i badaniach opolskich naukowców; Kształcenie w obszarze edukacji kulturowej; Kultura w dokumentach strategicznych urzędów gmin; Opis infrastruktury kulturalnej w województwie opolskim; Analiza wybranych typów instytucji kultury; Uczestnictwo w kulturze; Udział instytucji w konkursach grantowych.

Ze wstępu

Z pełną treści raportu autorstwa Anny Czerner i Elżbiety Nieroby można się zapoznać na stronie Edukacji Kulturowej Opolszczyzny.  Zapraszamy do lektury!