Spotkania informacyjne w Dolnośląskim

Data publikacji: 17.06.2016
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Projekt Bardzo Młodej Kultury realizowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu nabiera rozpędu. Po serii spotkań informacyjnych, które odbyły się w miastach Dolnego Śląska oraz otwartych warsztatów w Legnicy nadszedł czas na wybranie najlepszych projektów. 

Projekt Bardzo Młodej Kultury realizowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu nabiera rozpędu. Po serii spotkań informacyjnych, które odbyły się w miastach Dolnego Śląska oraz otwartych warsztatów w Legnicy nadszedł czas na wybranie najlepszych projektów. 

Wszystkie osoby biorące udział w tegorocznej edycji BMK na Dolnym Śląsku spotykały się na spotkaniach informacyjnych oraz warsztatach, gdzie mogły poznać zasady działania programu, jego główne założenia, sposoby realizacji oraz kwestie związane z uczestnictwem w projekcie. Spotkania te były idealną okazją do integracji środowisk edukacyjno – kulturowych i wymiany własnych doświadczeń. Podczas otwartych warsztatów, które miały miejsce w Legnicy wszyscy uczestnicy poznali szczegółowe kwestie dotyczące składania wniosków do projektu oraz zasady uczestnictwa w programie. 

Wszystkie osoby, które wzięły udział w warsztatach były uprawnione do złożenia wstępnych wniosków do projektu, z których komisja konkursowa wybrała 16 najlepszych pomysłów i zakwalifikowała ich do dalszego etapu. W tej części realizacji projektu każdy z zespołów dostał swojego opiekuna projektu, który wspierał ich merytorycznie podczas tworzenia rozbudowanych wersji wniosków. Z 16 projektów komisja konkursowa wybrała 10 najlepszych pomysłów, które otrzymają w tym roku dofinansowanie w kwocie 10 tys. złotych na realizację swoich przedsięwzięć. 

Aktualnie 10 wybranych trzyosobowych zespołów zakończyło pierwsze dwudniowe warsztaty szkoleniowe, które odbywały się w Stroniu Śląskim. Dzięki tym warsztatom uczestnicy zostaną przygotowani do realizacji swoich projektów oraz będą mieli okazję do integracji oraz wymiany doświadczeń i pomysłówz innymi osobami biorącymi udział w programie. Uczestników tegorocznego projektu BMK czekają jeszcze dwa dwudniowe warsztaty szkoleniowe, dzięki czemu zostaną w pełni przygotowani do tego aby swoje projekty zrealizować w jak najlepszy sposób.