Cykl warsztatowy w województwie mazowieckim

Data publikacji: 03.08.2016
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Warszawa, Ciechanów, Siedlce, Ostrołęka, Płock i Radom. W każdym z miast inna grupa nauczycieli i animatorów przez cztery dni (trzy zjazdy) uczestniczyła w szkoleniach Kulturalnych Edukatorów.

Pierwszy warsztat poświęcony był przygotowaniu uczestników do pracy nad tworzeniem projektów, w oparciu o metodę service design. Program obejmował m.in.: zasady pracy nad projektem (od zbadania potrzeb odbiorców, przez definicję rzeczywistego problemu projektowego, rozwijanie koncepcji, testowanie ich i przygotowanie ostatecznego rozwiązanie);  nauka praktycznego wykorzystania narzędzi przydatnych we własnej pracy (persony, mapa interesariuszy, ścieżka użytkownika, propozycja wartości), praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia procesu projektowego – współpraca z różnymi uczestnikami, wykorzystanie narzędzi w praktyce, metody prototypowania i testowania koncepcji. Uczestnicy warsztatu pracowali w grupach, nad przykładowym zagadnieniem projektowym, dzięki czemu mieli szansę poćwiczyć umiejętności przydatne do zaplanowania pracy nad własnym projektem. Warsztat poprowadziła Agnieszka Sikorska oraz Michał Kwasieborski.

Celem drugiego warsztatu, przygotowanego przez Michała Kocikowskiego wspólnie z Magdaleną Ochał (oboje: Kolektyw Badawczy), było zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami potrzebnymi do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy potrzeb odbiorców. Wspólnie formułowaliśmy i konceptuowaliśmy pytania badawcze, określaliśmy grupę docelową i poznawaliśmy dnie metody prowadzenia badań (wywiad oraz ankieta). 

Kolejny warsztat poprowadziła Bogumiła Stachurska. Polegał on na ćwiczeniach i działaniach grupowych oraz poszukiwaniu rozwiązań scenograficznych, performatywnych, przestrzennych, teatralnych, instalacyjnych, które pozwoliłyby nadać projektom planowanym przez uczestników interdyscyplinarny charakter i rozmach. W tym celu inspirowaliśmy się sztuką, zwłaszcza sztuką współczesną, a w szczególności malarstwem, muzyką i nowoczesnymi technologiami.

Na ostatni warsztat w charakterze prowadzących wrócili do nas Agnieszka Sikorska i Michał Kwasieborski. Tym razem jego celem było opracowanie szczegółowych planów wdrożenia własnych projektów. W trakcie warsztatu uczestnicy pracowali indywidualnie nad swoimi projektami, prowadzący wspierali ich w formie indywidualnych konsultacji. Szczególny nacisk kładliśmy na zmapowanie potencjalnych zasobów oraz partnerów, których warto zaprosić do współpracy.

Fot. Krzysztof Gajewski