Podkarpacka Giełda Projektów

Data publikacji: 03.11.2016
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

21 października Klub „Piwnice” Centrum Kulturalnego w Przemyślu zapełnił się prawie po brzegi gośćmi, którzy przybyli z całego województwa podkarpackiego - wszystko to za sprawą zorganizowanej tego dnia Podkarpackiej Giełdy Projektów. 

Wśród przybyłych najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele instytucji kultury: domów i ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, ponadto pojawili się nauczyciele, przedstawiciele NGO, grupy nieformalne, a także samorządowcy.

Najważniejszym punktem spotkania były prezentacje projektów. Chęć przedstawienia swoich inicjatyw zgłosiło 9 osób z różnych części regionu. Prezentowane projekty dotykały bardzo zróżnicowanych tematów i wykorzystywały wiele ciekawych metod pracy. 

Joanna Sarnecka ze Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Dukielskich Sztetl Dukla przedstawiła projekt „Sumienie – rekonstruujemy historię”, dotykający tematu dziedzictwa Żydów zamieszkujących Duklę. W ramach projektu stworzony został film. Ewa Antoniewska z Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach przedstawiła projekt „Światowy Dzień Wody”. Jest to inicjatywa z 14-letnią historią, w której udział biorą dzieci z całego województwa i zainteresowanie którą wzrasta z roku na rok. Projekt jest o tyle ciekawy, że porusza tematy związane z ekologią posługując się metodami artystycznymi. Bernadeta Korczewska z Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu przedstawiła projekt „Zakup doposażenia na cele działalności kulturalnej”. Pomimo faktu, że był to projekt infrastrukturalny, ukazane zostało jakie możliwości stworzył zakupiony sprzęt – w ramach projektu przez całe lato przestrzeń miejska była miejscem, gdzie niemalże codziennie odbywały się spektakle teatralne, koncerty, warsztaty dla dzieci i zabawy animacyjne. 

Aneta Pepaś-Skowron z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie opowiedziała o projekcie „Tam, gdzie jeszcze pieją koguty – etnoperformens weselny” i o tym jak wyglądał proces odtwarzania przez społeczność Dynowa tradycyjnego pogórzańskiego wesela. Zainteresowani tym projektem będą mogli posłuchać o nim także  podczas Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 2016 w grudniu br. w Lublinie. Magdalena Neuberg z młodego Stowarzyszenia BoHaBe w Przeworsku przedstawiła projekt „Basia wyjechała do Ameryki…”, który również został zbudowany w oparciu o lokalne dziedzictwo – jego inspiracją stał się dzienniczek żydowskiej dziewczynki Basi Rosenberg. Na kanwie historii dziewczynki powstały materiały edukacyjne, m.in. karty do teatrzyku Kamishibai, prowadzone są też warsztaty w szkołach i bibliotekach.

Edyta Salnikow zaprezentowała trwający wciąż projekt „Bieszczadzki UL czyli Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Bieszczady. W ramach projektu organizowane są wykłady otwarte, warsztaty rzemieślnicze oraz cykl warsztatów dla animatorów. Irena Szczypek opowiedziała o projekcie młodzieżowym „KOT (Kino, Opera, Teatr), czyli chochoł na koturnach“, który realizowany był przez Gminną Publiczną Bibliotekę w Chmielniku. W ramach projektu oprócz wizyt w miejscach kultury, młodzież prowadziła sondę uliczną, przeprowadziła happening oraz nakręciła film. Anna Maria Faszczowa z Horyńca-Zdroju przedstawiła projekt „Warsztaty muzyki liturgicznej” realizowane w zabytkowych miejscach na terenie podkarpackiego Roztocza, m.in. w Parafii oo. Franciszkanów w Horyńcu-Zdroju, czy zabytkowej cerkwi w Radrużu i o tym jak warsztaty łączą i integrują międzypokoleniowo lokalną społeczność. Ostatnim projektem zaprezentowanym podczas spotkania była pierwsza edycja „Stalowowolskiego Festiwalu Tańca Orientalnego ODCIENIE ORIENTU” o którym mówiła Magdalena Głowacka z MDK w Stalowej Woli. 

Prezentację projektów poprzedził panel dyskusyjny, który poprowadziła Małgorzata Dachnowicz, obecnie dziennikarka i działaczka organizacji pozarządowych o charakterze społecznym, kulturalnym i regionalnym, w przeszłości związana zawodowo z kilkoma instytucjami kultury. W panelu udział wzięli Mirosław Majkowski, prezes  Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K., reżyser i organizator  wielu widowisk historyczno – teatralnych, pomysłodawca społecznej akcji  „Z historią do szkół” w ramach których prowadzono żywe lekcje historii, Magdalena Andrzejak ze Starostwa Powiatowego w Przemyślu - muzyk, pedagog, muzykoterapeuta, pracowała dotychczas m.in.z dziećmi, młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, osobami starszymi, chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie oraz Monika Lach – bibliotekarka szkolna, literaturoznawczyni, biblioterapeutka pisząca wiersze i opowiadania dla dzieci. Cyklicznie od czterech lat organizuje Festiwal Bajki dla przedszkoli. 

Wydarzenie dało też możliwość zaprezentowania  części wyników badań diagnostycznych prowadzonych w ramach Podkarpackiej Edukacji Kulturowej. Prezentację na ten temat przedstawił dr Wojciech Broszkiewicz. Giełda była pretekstem do spotkania się, poznania i wymiany doświadczeń działaczy kulturalnych, którzy zjechali do Przemyśla z całego województwa. Wśród nich znalazły się zarówno osoby, które zaangażowane są w działania w projekcie od początku jego trwania, jak również pojawiły się nowe twarze, aktywiści, którzy także wyrazili chęć współpracy w przyszłości. Wszyscy uczestnicy zaakcentowali zgodnie potrzebę organizacji większej ilości tego typu spotkań i ich dużej, budującej wartości.