Raport z badania publiczności warszawskich instytucji kultury

Data publikacji: 20.02.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł: Badanie publiczności warszawskich instytucji kultury

Autor: Kantar MillwardBrown

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Urząd Miasta St. Warszawy

Raport z badania publiczności warszawskich instytucji kultury
galeria

Opis: Urząd m.st. Warszawy zlecił badanie publiczności warszawskich instytucji kultury. Badanie zrealizowano w formie wywiadów kwestionariuszowych na próbie ponad 5 tysięcy osób. Instytucje kultury podzielono według typu proponowanych wydarzeń na 4 grupy:

  • przedstawienia teatralne
  • wystawy
  • koncerty, opery, balety
  • inne (w tym Centrum Nauki Kopernik i stołeczne zoo)

Raport omawia publiczność pod względem pochodzenia (z i spoza Warszawy), preferowanej formy spędzania czasu wolnego, czy cech mających wpływ na uczestnictwo w kulturze (takich jak płeć, wiek czy wykształcenie). Zbadano także motywacje jakie kierują uczestnikami w wyborze konkretnego wydarzenia - źródła, z jakich czerpią informacje czy moment podjęcia decyzji. Ponadto przeprowadzono analizę współodwiedzania, czyli przekazywania sobie przez przez instytucje publiczności. W raporcie uwzględniono te, które dzielą przynajmniej 20% widowni.

Język: polski

Zasięg: Warszawa

Słowa kluczowe: Polska, Warszawa, stolica, uczestnictwo w kulturze, widownia, publiczność, instytucja kultury