Raport: Grupy rekonstrukcji historycznych - działania oddolne na rzecz krzewienia kultury narodowej

Data publikacji: 23.02.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł:  Grupy rekonstrukcji historycznych - działania oddolne na rzecz krzewienia kultury narodowej. Raport z badań.

Autor: Biuro Badań Społecznych Question Mark

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury (EStoK), MKiDN

Raport: Grupy rekonstrukcji historycznych - działania oddolne na rzecz krzewienia kultury narodowej
galeria

Opis: Raport prezentuje wyniki ilościowo-jakościowego badania grup rekonstrukcji historycznych jako zjawiska społecznego. Badacze zbierali informacje zarówno wśród publiczności, jak i członków grup. Poprzez krótkie ankiety, wywiady indywidualne, obserwację uczestniczącą i dokumentację fotograficzną, badaczom udało się zrekonstruować zjawisko odtwórstwa historycznego. Analizowano motywacje uczestnictwa obserwatorów i ich stosunek do historii, a także zainteresowania, wiek, płeć czy pochodzenie. Szczególnie dokładnie zbadano jednak członków grup. Pytano o ich motywacje i cele, czas poświęcany na pasję, społeczny odbiór ich hobby, stosunek do odtwarzanego okresu historycznego i przeszłości w ogóle

Język: polski

Zasięg: ogólnopolski

Słowa kluczowe: rekonstrukcja historyczna, historia, odtwórstwo historyczne, grupa, hobby, pasja, przeszłość