Podążając za kulturą (Culture Track Canada)

Data publikacji: 02.07.2019
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Tytuł: Culture track Canada

Autor: LaPlaca Cohen

Rok: 2018

Podążając za kulturą (Culture Track Canada)
Fot. pixabay.com

Tworząc kolejny z serii raportów pt. Culture Track, nowojorska firma marketingowa LaPlaca Cohen zawitała z badaniami do Kanady, żeby odkryć lokalny kontekst obcowania z kulturą. Starając się uniknąć odgórnie narzucanych definicji, badacze pozwolili respondentom nakreślić pole skojarzeń, które wywołuje w nich pojęcie kultury.

Z przedstawionych wyników wyłania się coraz powszechniejsza postać tzw. wszystkożercy kulturowego (cultural omnivore), a więc takiego modelu konsumenta, który nie zawęża swoich wyobrażeń i wyborów do wąskich ram i ścisłych definicji, ale kieruje się bardziej hybrydowymi intuicjami i potrzebami. Widoczna jest także znaczna rola czynników instrumentalnych kreujących motywacje do uczestnictwa w kulturze, takich jak na przykład poczucie potrzeby zrelaksowania się zamiast poszukiwania tradycyjnie rozumianych wartości.

W raporcie przedstawiono zestawienie czynników, które stanowią motywację do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze wśród przedstawicieli pokolenia tzw. X, Y i Z.

Opis raportu znajduje się w numerze Nowości Badawcze NCK nr 3/3018. Anglojęzyczna wersja raportu dostępna jest na stronie:

http://www.businessandarts.org/wp-content/uploads/2018/07/CT-Canada-Report.pdf