Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce

Data publikacji: 02.12.2020
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Raport „Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce” został przygotowany w ramach projektu Forum Kultury Studenckiej. Publikacja podsumowuje wyniki badania, które zostało przeprowadzone przez Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce
fot. Pixabay

W ramach projektu przeprowadzono badanie CAWI (1633 osób), wywiady grupowe (FGI w ośmiu ośrodkach akademickich), analizę videoblogów (153 vlogi) oraz wywiady indywidualne z przedstawicielami szesnastu akademickich instytucji zajmujących się rozwojem kultury studenckiej.

Najpopularniejszymi praktykami kulturowymi wśród studentów są: korzystanie z oferty kinowej, koncertowej i festiwalowej. Studenci wybierają również dosyć często propozycje wymagające wyższych kompetencji kulturowych, takich jak udział w spektaklach teatralnych, wystawach czy warsztatach artystycznych. Popularnym wśród badanych były również tzw. „domówki”, tj. imprezy towarzyskie, gry planszowe bądź komputerowe lub wspólne wyprawy do miasta. Z badania wynika, że studenci najczęściej są uczestnikami wydarzeń organizowanych przez komercyjne kluby, ale korzystają też z oferty instytucji miejskich i akademickich.

Na podstawie analizy segmentacyjnej wyodrębniono cztery główne kategorie studentów uczestniczących w kulturze. Najliczniejszą grupę stanowią osoby zorientowane na przeżycia o charakterze rozrywkowym, natomiast najmniej liczna jest kategoria tych, którzy kierują się motywami o charakterze autotelicznym. Wyróżniono również segment, który składa się z osób, które wiążą uczestnictwo w kulturze z inwestycją we własny rozwój zawodowy. Ostatnią grupę stanowią studenci poszukujący intensywnych doznań, tj. takich, które chcieliby przeżywać ze znajomymi.

Raport zawiera również rekomendacje oparte na wnioskach z badania. Autorzy raportu wskazali przede wszystkim na potrzebę wprowadzenia do debaty publicznej pojęcia kultury studenckiej. Dyskusja powinna dotyczyć zarówno kształcenia na poziomie wyższym, jak i ogólnego wspierania i rozwoju kultury w Polsce.