RAPORT: ARCHITEKTEM SIĘ BYWA

Data publikacji: 12.06.2018
2 minuty

Tytuł: Architektem się bywa. Raport z badania jakościowego warszawskich architektów

Autor: Maciej Frąckowiak, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i Fundacja Bęc Zmiana

Rok: 2018

Przedstawione w raporcie wnioski są efektem analizy wyzwań związanych z uprawianiem zawodu architekta w Warszawie. Za cel autorzy obrali uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

  • Jak architektura jest rozumiana przez osoby, które się nią zajmują w Warszawie?
  • Jakie sposoby pracy są praktykowane i preferowane przez osoby, które zajmują się architekturą w Warszawie?
  • Co pomaga, a co przeszkadza w tworzeniu wysokiej jakości architektury w Warszawie?

W badaniach wykorzystano techniki jakościowe: wywiady grupowe z elementami warsztatu oraz indywidualne wywiady pogłębione. Udział w badaniach wzięło 22 architektów związanych z Warszawą. Konstruując próbę, dbano o to, by była zróżnicowana wedle płci, wieku, obszaru specjalizacji (architekci zajmujący się projektowaniem domów jednorodzinnych, obiektów przemysłowych, prowadzący działania eksperymentalne i kuratorskie itd.), miejsca pracy (samozatrudnienie, praca w biurze architektonicznym, fundacji), a także rozpoznawalności w środowisku (osoby, które są mniej i bardziej znane ze swojej pracy).