Jak świętujemy 11 listopada? Święto Niepodległości w pandemii

Data publikacji: 08.11.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Święto 11 listopada od lat odgrywa kluczową rolę wśród naszych narodowych celebracji. W 2020 r. skala obchodów była z konieczności znacznie ograniczona. W jaki sposób wpłynęło to na podejście Polaków do samego święta? Czy brakowało im obchodów? Między innymi na te pytania szukaliśmy odpowiedzi w badaniu, które zrealizowaliśmy w lecie tego roku.

Ponad połowa badanych (57%) wskazuje 11 listopada jako rocznicę zasługującą na szczególne upamiętnienie, a ponad jedna trzecia (38%) deklaruje, że jest to rocznica istotna dla nich osobiście. Jedynym świętem państwowym o zbliżonej randze jest Święto Trzeciego Maja. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. to także najczęściej wskazywany powód do dumy z polskiej historii.

 

Wydarzenia, z których Polacy mogą być dumni

Źródło: NCK/Kantar 2021 (n=1012); NCK/PBS 2019 (n=1107); NCK/TNS 2016 (n=1512). Pytanie brzmiało: Proszę wymienić kilka takich wydarzeń.

 

Niemal połowa respondentów (47%) deklaruje, że zazwyczaj w jakiś sposób obchodzi święto niepodległości. Polacy świętują raczej prywatnie, a w publicznych celebracjach uczestniczy relatywnie niewielka część społeczeństwa. Najbardziej popularną formą świętowania Święta Niepodległości jest wywieszenie flagi państwowej (24%), a w dalszej kolejności udział w Mszy (16%) a także uroczysty obiad w domu (15%).

 

Sposoby obchodzenia Święta Niepodległości

Źródło: NCK/Kantar 2021 (n=1012); NCK/PBS 2019 (n=1107); NCK/TNS 2016 (n=1512). Badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.  Pytanie brzmiało: Czy Pan(i) osobiście obchodzi Święto Niepodległości 11 listopada?

 

Mniej niż co dziesiąty badany (9%) deklarował, że w ostatnich 12 miesiącach uczestniczył w obchodach świąt państwowych i narodowych. Najczęściej były to święta 3 maja i 11 listopada. 17% respondentów zadeklarowało, że oglądało transmisje z obchodów świąt państwowych. W sumie obchody świąt narodowych w ostatnim roku śledziło – na żywo lub poprzez transmisję – 22% respondentów.

Znaczna część badanych (50%) przyznaje, że 11 listopada był w ubiegłym roku spokojniejszy niż zwykle. Wyraźnie rzadszy jest pogląd, że był on także smutniejszy (twierdzi tak 31% respondentów, a 38% jest przeciwnego zdania). Ponad dwie piąte badanych (43%) deklaruje, że nie brakowało im wydarzeń na żywo.


Badanie przeprowadzone zostało przez firmę Kantar Polska na przełomie lipca i sierpnia (21.07-6.08.2021), za pomocą techniki CAPI (wywiady osobiste wspomagane komputerowo), na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Próba miała charakter losowo-kwotowy (zmiennymi kontrolowanymi były płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, województwo oraz wykształcenie). W badaniu wzięło udział 1012 respondentów.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.