Zarządzanie kulturą

Formularz wyszukiwania w ramach: Zarządzanie kulturą
Szkolenia i rozwój
Komentarz do ustawy!

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku, jednakże większość aktów wykonawczych do ustawy powstanie za około...

Szkolenia i rozwój
W nowym roku - nowe prawo. Nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej weszła w życie 1 stycznia 2012 r., po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów...

Szkolenia i rozwój
Działalność kulturalna

Działalność kulturalna została zdefiniowana w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406)...

Szkolenia i rozwój
Finansowanie działalności kulturalnej. Dotacje na działalność kulturalną

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) wprowadza pewne zasady związane z finansowaniem działalności...

Szkolenia i rozwój
Odznaki, medale, nagrody, stypendia

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) daje możliwości wyróżnienia w różny sposób...

Szkolenia i rozwój
Organizatorzy instytucji kultury

Mecenat realizuje się poprzez różne działania, w tym poprzez tworzenie publicznych instytucji kultury. Publiczny sektor kultury w Polsce jest ciągle dominujący, chociaż wzrasta znaczenie...

Szkolenia i rozwój
Instytucje kultury

Instytucje kultury są to instytucje, w których prowadzona jest działalność kulturalna. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz....

Szkolenia i rozwój
Rejestr instytucji kultury

Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406.) instytucje kultury uzyskują osobowość...

Szkolenia i rozwój
Wykaz obiektów

Zgodnie z przepisem art. 14 a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406.) tworzy się wykaz obiektów...

Szkolenia i rozwój
Dyrektor instytucji kultury

Na czele instytucji kultury stoi dyrektor instytucji kultury. Zarządza on kierowaną przez siebie jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Szkolenia i rozwój
Konkurs na dyrektora instytucji kultury

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406.) przewiduje w przepisie art. 15 wyłonienie dyrektora instytucji kultury w...

Szkolenia i rozwój
Porozumienie przed powołaniem na stanowisko dyrektora instytucji kultury

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) skuteczne objęcie funkcji dyrektora instytucji...