Kultura się liczy!

archiwum

Kultura się Liczy! to blog o społecznym i gospodarczym znaczeniu kultury i sztuki.

Tematyka serwisu dotyczy wpływu kultury na rozwój ekonomiczny (m.in. przemysły kultury i kreatywne), społeczny (m.in. kultura a rozwój kapitału społecznego), a także rozwój innych branż i sektorów, w którym decydującą rolę odgrywa kultura, np. interwencje artystyczne w biznesie. Ważnym wątkiem jest współpraca międzysektorowa, przede wszystkim między pomiotami kulturalnymi i organizacjami biznesowymi.

Ponadto na blogu poruszane są tematy związane z szeroko pojętą ekonomiką kultury. Omawiane są zjawiska i przemiany na polu międzynarodowej polityki kulturalnej.

Blog służy również zwróceniu uwagi Czytelnika na ważne wydarzenia, m.in. konferencje, debaty, warsztaty, spotkania.

Redaktor bloga: dr Kamila Lewandowska, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, specjalizująca się w tematyce międzynarodowej polityki kulturalnej i ekonomiki kultury, a także współpracy kultury i biznesu.

Dlaczego Kultura się liczy? Zobacz na interaktywnej prezentacji