Miejskie Polityki Kulturalne - raport DNA Miasta

Data publikacji: 29.05.2013
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W jaki sposób władze miast myślą dzisiaj o kulturze? Jakie jest miejsce kultury w polityce miejskiej? Czy kultura służy tylko promocji? Ile pieniędzy władze miast przeznaczają na kulturę i na co je wydają?

 

W oparciu o dane z 66 miast i analizę 393 uchwał budżetowych z lat 2007-2012 oraz ponad 200 wywiadów z urzędnikami miejskimi, przedstawicielami instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz dziennikarzami przygotowane zostało opracowanie pokazujące opinie na temat tworzenia i realizacji miejskich polityk kulturalnych, miejsca i roli kultury w rozwoju polskich miast oraz analizę wysokości i podziału pieniędzy publicznych przeznaczanych na kulturę.