Kultura a rozwój do pobrania bezpłatnie

Data publikacji: 23.01.2014
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

„Kultura a rozwój” to podręcznik do ekonomii kultury. Jest już dostępny w wersji elektronicznej na licencji CC-BY-NC (3.0) Polska.

„Kultura a rozwój” to podręcznik do ekonomii kultury. Prezentuje oryginalne ujęcie tej problematyki, wykraczające poza szlaki utarte przez zachodni dyskurs ekonomiczny. Jego autorami jest grupa naukowców związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Międzynarodowym Centrum Kultury (pod redakcją naukową: prof. Jerzego Hausnera, prof. Anny Karwińskiej, prof. Jacka Purchli). Został stworzony z myślą o słuchaczach różnych kierunków nauk społecznych oraz wszystkich pracujących „w kulturze”.

Podręcznik "Kultura a rozwój" pokazuje jak wartości nie-ekonomiczne, na których oparta jest kultura, mogą służyć szeroko rozumianemu rozwojowi, a także jak pojęcie „wartości” jest kształtowane przez kulturę. Książka składa się z 5 części. W pierwszej Autorzy wyjaśniają znaczenie podstawowych pojęć takich jak kultura, dziedzictwo i rozwój. W drugiej części systematyzują wiedzę na temat polskiego sektora kultury. W trzeciej części pokazują jak dziedzictwo przyczynia się do rozwoju społecznego oraz podają praktyczne wskazówki jak wykorzystać ten potencjał.

W czwartej części omawiają problematykę kreatywności, innowacyjności oraz nowych wzorów uczestnictwa w kulturze. W piątej i ostatniej części wszechstronnie omawiają relacje pomiędzy kulturą i wolnym rynkiem.Książka jest dostępna bezpłatnie w wersji w wersji elektronicznej na licencji CC-BY- NC (3.0) Polska.

Podręcznik można pobrać w sklepie NCK.