SUPLEMENT
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Nowe znaczenie słowa SUPLEMENT, ujawniane w wyrażeniu SUPLEMENT DIETY, pojawiło się w polszczyźnie stosunkowo niedawno, małe kilkanaście lat temu. Jest na tyle nowe, że nie odnotowują go jeszcze słowniki, choć jego definicję możemy znaleźć w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia: „SUPLEMENT DIETY - środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny (...), wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie (...)”. Dla nas jednak istotne jest to, że nowe znaczenie SUPLEMENTU rozpowszechniło się pod wpływem angielszczyzny, a we współczesnej polszczyźnie stało się swoistym odrodzeniem dawnego, już niemal zapomnianego znaczenia ‘dodatek, uzupełnienie’ (od łacińskiego supplementum ‘uzupełnienie, zasilenie, pomoc’), Przypomnijmy, że do niedawna, tj. do początków XXI w., SUPLEMENT funkcjonował przede wszystkim jako określenie z zakresu edytorstwa, oznaczające ‘tom zawierający uzupełnienie dzieła’.
Źródło: [SJP PWN; USJP; NEP PWN; ustawa z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, art. 3, ust. 1, pkt 39 (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.); SŁP, V, 308]