SUKULENT
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Poprawna forma to SUKULENT, a nie „suchulent”. Chociaż SUKULENTY to rośliny sucholubne i suszę tolerujące, to ich nazwa nie ma nic wspólnego z przymiotnikiem suchy. Słowo SUKULENT pochodzi od łacińskiego wyrazu suculentus / succulentus ‘bujny, obfity, silny, mocny, soczysty’ – wywodzącego się od rzeczownika sucus, suci ‘sok’. Łacińskie znaczenie dobrze oddaje inna – polska - nazwa tej grupy roślin: rośliny gruboszowate.
Źródło: [NSPP; SO PWN, USJP; SJP PWN; SŁP, V, 275]