Czy SŁAWA może być zła? Czy sformułowanie „zła sława” jest poprawne? Tak, bo SŁAWA to nie tylko ‘wielki rozgłos zdobyty talentem, wielkimi czynami, zasługami itp.’, lecz także ‘opinia o kimś lub o czymś; czyjaś reputacja’. Można zatem powiedzieć, że ktoś czy coś ma złą sławę (np. Z jakiegoś powodu zapisała dziecko do szkoły, która miała wyjątkowo złą sławę). Nie można jednak stwierdzić, że ktoś czy coś „cieszy się złą sławą”. Zwrot: cieszyć się czymś jest poprawny tylko w połączeniu z rzeczami ocenianymi jako pozytywne. Jeśli zatem ktoś ma dobrą sławę, powiemy poprawnie: Miał dobrą sławę lub: Cieszył się dobrą sławą, np. Cieszył się dobrą sławą znakomitego kajakarza. Jeśli ktoś ma złą opinię, czyli złą sławę, używamy czasownika ‘mieć’: Miał złą sławę birbanta i lowelasa. A jeśli chcemy powiedzieć po prostu, że ktoś był sławny – i już – to nie dodajemy do „sławy” żadnego określenia i mówimy, że ktoś cieszy się sławą: Odniósł spektakularny sukces i od paru lat cieszył się sławą.
Źródło: [NSPP; WSPP; USJP; SJP PWN]