Czym jest sama OPERA, wiemy i tego tłumaczyć nie trzeba. Na uwagę zasługują jednak różne jej rodzaje, a ściślej: pisownia ich nazw i ich odmiana w języku polskim. OPERA BUFFA to ‘opera komiczna; włoska opera komiczna o pierwiastkach ludowych, popularna w XVIII w.’. Poprawnie piszemy OPERA BUFFA, a nie „opera buffo” – oba wyrazy tego zestawienia mają takie samo zakończenie – i wymawiamy [opera buffa]. Forma BUFFO (przez -o na końcu) jest poprawna, gdy występuje w innych połączeniach i jest używana albo jako przymiotnik o znaczeniu ‘komiczny, śmieszny’, np. inscenizacja buffo, teatr buffo, albo jako rzeczownik o znaczeniu ‘męska rola w operze komicznej’, np. Naszym buffo będzie jeden z najznamienitszych współczesnych basów. OPERA SERIA to nie „opera seryjna” czy „seria oper”, tylko ‘opera poważna; opera o treści poważnej, dramatycznej’. Przymiotnik użyty w tym połączeniu jest dość bliskim krewnym znanego nam przysłówka (używanego też w funkcji przymiotnika) SERIO ‘poważnie’. Oprócz tych dwóch podstawowych połączeń wyrazowych odnoszących się do OPERY mamy jeszcze w polszczyźnie kilka innych, zawierających OPERĘ w zasadzie tylko w nazwie: ROCK OPERA (w starszych słownikach – przed ujednoliceniem pisowni – występująca w postaci rock-opera), SOAP OPERA ‘telenowela’ i HORSE OPERA ‘western’. W każdym podanym połączeniu określenia pozostają nieodmienne (np. Jego opery buffa uważane są za zapowiedź romantycznego belcanta; Ścisłe kanony budowy opery seria utrzymały się do czasów Mozarta; Był sentymentalny i lubił soap opery; Filmów określanych mianem horse opery nakręcono wówczas wiele).
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; NEP PWN; P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera]