Określenie HIPERONIM oznacza wyraz, którego znaczenie jest szersze i nadrzędne w stosunku do znaczenia innego wyrazu (z greckiego hypér ‘nad, ponad’ + onōma 'imię’). HIPERONIM wyznacza się zawsze w stosunku do innego słowa: np. słowo PIES to hiperonim w stosunku do wyrazu TERIER, zaś TERIER to hiperonim takich określeń, jak BULTERIER, FOKSTERIER, YORK, YORECZEK. Hiperonimami określeń RADOŚĆ i SMUTEK są słowa NASTRÓJ lub UCZUCIE, ale trudno już znaleźć hiperonimy NASTROJU i UCZUCIA. Możemy powiedzieć jedynie, że określenie STAN PSYCHICZNY to hiperonim słowa UCZUCIE w ZNACZENIU podobnym do znaczenia słowa EMOCJA oraz hiperonim słowa NASTRÓJ w ZNACZENIU podobnym do znaczenia słowa USPOSOBIENIE.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; SWO PWN]