Wiecie, że słowa HEJT używano już sto, a nawet dwieście lat temu? Tyle tylko, że w tamtych czasach słowo HEJT miało zupełnie inne znaczenie, ba! było zupełnie innym słowem, o odrębnym rodowodzie. HEJT jeszcze z XX wieku, HEJT z XIX w. i HEJT z XVIII w. był to wykrzyknik – słowo, którym woźnica zachęcał konia do skręcenia w prawo. W zależności od regionu wołało się: HEJT! (HEJT, HEJT!); HEJ!; HEJTA!; HEJTA, wio!; HEJTTA!; HET! (HET, HET!), HETA!, HETTA! HETTA, wio!; HETTIA! Wszystkie te formy od dawien dawna są obecne w polszczyźnie i najprawdopodobniej mają rodowód prasłowiański. Nowy, XXI-wieczny (czytamy: dwudziestopierwszowieczny) HEJT to młodziutkie zapożyczenie z angielskiego (ang. hate ‘nienawidzić; nienawiść’), które dopiero zaczyna przechodzić do polszczyzny ogólnej z internetowej odmiany polszczyzny potocznej. Internetowe wydanie „Słownika języka polskiego” PWN już je notuje, opatrując jednak stosunkowo wąską definicją ‘obraźliwy lub agresywny komentarz zamieszczony w Internecie’. Jak sądzicie, czy ta definicja jest wystarczająca?
Źródło: [SJP Dor; SW, II, 36; S Wil, 400; SEJP Bor, 193; SO PWN; SJP PWN; Baza CKS]