Słownikowa definicja słowa STUPOR to ‘stan całkowitego lub częściowego zahamowania wszystkich czynności psychicznych, przy ograniczeniu i spowolnieniu ruchów’. W tym znaczeniu STUPOR to termin medyczny. Słowo to jest jednak używane także w znaczeniu przenośnym – jako erudycyjne określenie stanu OSŁUPIENIA połączonego z ODRĘTWIENIEM, zwykle wywołanym szokującą informacją lub przeżytym wydarzeniem. Jako takie słowo STUPOR może być stosowane w funkcji synonimu słowa OTĘPIENIE, np. „W rozmowie brał udział doktor Sax, który wyraził przypuszczenie, że Rohan ocalał, ponieważ ogarnął go stupor - osłupienie deprymujące elektryczną działalność mózgu” [S. Lem, Niezwyciężony], „Po trzech tygodniach smętnego zapominania o wielkiej miłości Ryśka wpadła do mnie w stanie stuporu (niema, głucha, z wytrzeszczonymi oczami)” [„Przekrój” 2001].
Źródło: [SJP PWN; USJP; SJP Dor]