U-MÓW się z nami – GESTAMI!

Data publikacji: 14.11.2012
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Mijający tydzień w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle upływał pod znakiem warsztatów kompetencji językowych, realizowanych w ramach projektu „U-MÓWMY SIĘ NA...POLSKI!”.

Gimnazjaliści ze szkół w Jaśle, Bieździedzy, Szebniach, Święcanach i Umieszczu, pod okiem dr Barbary Sokołowskiej, poznawali tajniki słów i wyrażeń, przedstawiali sposoby ich zastosowania w konkretnych sytuacjach, dyskutowali o sztuce wymowy. Uczniowie przekonali się także, że ważne jest nie tylko to, co mówimy, ale też to, jak mówimy, oraz to, jak mówiąc - (a nawet nie mówiąc) -  wyglądamy. Nasze zachowanie, mimika, gesty są bowiem nieodłącznym elementem komunikacji, równie ważnym jak słowa, a często nawet ważniejszym – udowodniono bowiem, że w przypadku, gdy gesty sygnalizują coś innego niż wypowiadane słowa, nasz rozmówca uwierzy właśnie gestom. Dzieje się tak, ponieważ osoby, z którymi się porozumiewamy, są czujne i obserwują, czy ich odbiór naszych intencji jest trafny, czy nasze zachowania wiernie odzwierciedlają wewnętrzne uczucia, czy są raczej kontrolowaną autoprezentacją. Przyjrzyjmy się zatem mowie ciała bliżej:

Oto znaczenia kilku podstawowych zachowań:

- ręce ułożone w kształt piramidy wierzchołkiem do góry to gest właściwy ludziom pewnym siebie, zajmującym wysoką pozycję. Jest demonstracją dominacji, wyższości;
- skrzyżowanie rąk na piersiach to wyraz postawy negatywnej lub obronnej, osoba taka nie czuje się pewnie i bezpiecznie lub też nie zgadza się z tym, co mówi rozmówca. Im wyżej są trzymane ręce tym gorszy jest humor tej osoby;
- mocny i energiczny uścisk dłoni jest charakterystyczny dla osoby silnej i statecznej, szczerej i bez kompleksów, natomiast lekki uścisk dłoni oznacza, że rozmówca nie jest pewny siebie i brakuje mu odwagi w podejmowaniu decyzji, cechuje też ludzi podejrzliwych;
- obniżenie głowy i zarazem wciągnięcie szyi może oznaczać odruchową chęć uniknięcia zagrożenia, skulenia się w sobie;
- siedzenie z rękoma założonymi za głową i skrzyżowanymi nogami oznacza dużą pewność siebie, komfort psychiczny i przewagę nad rozmówcą oraz poczucie dominacji;
- opuszczenie głowy obniża też oczy i dlatego może być oznaką uległości, nieśmiałości;
- poprawianie, układanie włosów –brak pewności siebie, brak poczucia bezpieczeństwa;
- stukanie się w brodę - próba podjęcia decyzji, szukanie wyjścia z trudnej sytuacji.

Na zakończenie zapraszamy do udziału w zabawie „Co oznacza zachowanie przedstawione na obrazku?”. Odpowiedzi prosimy przesyłać pod adresem mailowym: aktywni@mbp.jaslo.pl do 19 listopada br. Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosujemy projektowe upominki!

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Promocja języka polskiego”, który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Patronat nad projektem objęli: Burmistrz Miasta Jasła, Starosta Jasielski, Podkarpacki Wicekurator Oświaty.
Patronat medialny nad projektem sprawują: Polskie Radio Rzeszów, „Via” Katolickie Radio Rzeszów, Telewizja Jasielska, Portal terazJaslo.pl.
Partnerami projektu są:
Urząd Miasta Jasła, Powiat Jasielski, Jasielski Dom Kultury, firma Tekpud, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Sielsky, Hornblend, SBP Oddział w Jaśle.

Więcej informacji TUTAJ.