Kampania NCK "Ojczysty - dodaj do ulubionych" "Kuźnią Mistrzów Mowy Polskiej"

Data publikacji: 04.10.2022
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Kampania społeczna Ojczysty - dodaj do ulubionych Narodowego Centrum Kultury, dofinansowywana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w swoje dziesiąte urodziny została uhonorowana zaszczytnym tytułem Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej w tegorocznej XXII edycji Programu Mistrzów Mowy Polskiej podczas gali, która odbyła się 3 października 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Akademia Mistrzów Mowy Polskiej, skupiająca laureatów lat poprzednich, uznała, że  Ojczysty ma niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny.

Celem kampanii, realizowanej przez NCK od 2011 r., jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, doskonalenie kompetencji językowych, popularyzowanie poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz kultury słowa. Kampania ma przyczynić się do ugruntowania przekonania, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i że każdy z nas jest za nią odpowiedzialny.

W ramach kampanii tworzone są i publikowane w sieci porady i ciekawostki językowe (już około 1700), spoty, filmy, animacje, wideoblogi, słuchowiska czy lubiany kalendarz - zrywak. W efekcie kampanii została również wydana gra planszowa Ojczysty. Pod auspicjami kampanii odbywają się ponadto debaty eksperckie, powstają piosenki i teledyski promujące cele projektu. Kampania zyskała sobie niezwykłą popularność wśród młodych odbiorców – do nich skierowane są działania Internecie, np. na Facebooku i Instagramie. Profil facebookowy poświęcony poprawnej polszczyźnie obserwuje prawie 110 000 fanów, a profil kampanii na Instagramie zgromadził już ponad 42 000 użytkowników.

Obok realizowanych bezpośrednio działań o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim Narodowe Centrum Kultury wspiera finansowo przedsięwzięcia realizowane przez samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające sektorze kultury. Ze środków MKiDN za pośrednictwem programu dotacyjnego Ojczysty - dodaj do ulubionych dofinansowujemy projekty służące kształtowaniu świadomości językowej, umiejętności posługiwania się polszczyzną oraz popularyzujące wiedzę o języku. Od 2012 przekazaliśmy na ten cel ponad 11 mln zł.

Wyróżnienie Kuźnia Mistrzów  Mowy Polskiej przyznawane jest od 2011 r. przez członków Akademii Mistrzów, skupiającej laureatów wszystkich edycji Programu Mistrz Mowy Polskiej. Nagroda ta przyznawana jest placówkom, inicjatywom lub instytucjom, mającym niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców językowych. Swoje wyróżnienie – tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej Vox Populi – przyznaje również publiczność w głosowaniu ogólnopolskim. Tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej w głosowaniu internautów  Vox Populi zdobył Polski Teatr Ludowy we Lwowie.

Finał zmagań o tytuły Mistrza Mowy Polskiej i Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej odbył się wieczorem, 3 października w Sali pod Iglicą na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Spośród dziesiątki nominowanych osób Jury w składzie: prof. Halina Zgółkowa, Adam Bednarek, Bolesław Faron, oraz Marek Ziółkowski zdecydowało się przyznać równorzędne tytuły Mistrza Mowy Polskiej: Marii Szabłowskiej – dziennikarce Polskiego Radia i dwóm aktorom teatralnym i telewizyjnym – Stanisławowi Brejdygantowi oraz Grzegorzowi Damięckiemu. W głosowaniu publiczności Vox Populi zwyciężył dziennikarz i autor książek – Radosław Kotarski.

Źródło: Mistrz Mowy Polskiej