Data publikacji: 04.10.2013
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W pierwszych dniach września Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych rozpoczęło wspólnie z Zespołem Szkół w Białopolu wdrażanie projektu „Polski. Lubię to!”. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” .

Celem projektu jest propagowanie kultury słowa i świadomych postaw wobec ojczystego języka, a także doskonalenie kompetencji językowych. Jego patronami są twórcy związani z Lubelszczyzną: Bolesław Prus, Bolesław Leśmian i Jan Brzechwa. Ich sylwetki i związki szczególnie z pobliskim Hrubieszowem, ale także z Zamościem i Szczebrzeszynem zostały zaprezentowane uczniom na spotkaniu inaugurującym projekt. Rozpoczęły się również warsztaty dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej „Jan Brzechwa uczy polskiego”, klas IV – VI szkoły podstawowej „Uczymy się polskiego z Leśmianem” oraz dla gimnazjalistów. „Bolesław Prus i język regionu”.
Więcej informacji o projekcie można odnaleźć na stronie internetowej www.polskilubieto.cba.pl