Kampania NCK "Ojczysty dodaj do ulubionych" z prestiżową nominacją

Data publikacji: 07.06.2022
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Kampania społeczno-edukacyjna Ojczysty – dodaj do ulubionych, prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2012 r., zyskała uznanie Akademii Mistrzów Mowy Polskiej  i nominację do tytułu Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej w tegorocznej XXII edycji Programu. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 6 czerwca 2022 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.  

Celem kampanii jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, doskonalenie kompetencji językowych, popularyzowanie poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz kultury słowa. Kampania ma przyczynić się do ugruntowania przekonania, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i że każdy z nas jest za nią odpowiedzialny.

W ramach kampanii tworzone są i publikowane w sieci porady i ciekawostki językowe (już około 1700), spoty, filmy, animacje, wideoblogi, słuchowiska czy lubiany kalendarz - zrywak. W efekcie kampanii została również wydana gra planszowa Ojczysty. Pod auspicjami kampanii odbywają się ponadto debaty eksperckie, powstają piosenki i teledyski promujące cele projektu. Kampania zyskała sobie niezwykłą popularność wśród młodych odbiorców – do nich skierowane są działania Internecie, np. na Facebooku i Instagramie. Profil facebookowy poświęcony poprawnej polszczyźnie obserwuje prawie 110 000 fanów, a profil kampanii na Instagramie zgromadził już niemal 40 000 użytkowników.

Obok realizowanych bezpośrednio działań o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim Narodowe Centrum Kultury wspiera finansowo przedsięwzięcia realizowane przez samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające sektorze kultury. Ze środków MKiDN za pośrednictwem programu dotacyjnego Ojczysty dodaj do ulubionych dofinansowujemy projekty służące kształtowaniu świadomości językowej, umiejętności posługiwania się polszczyzną oraz popularyzujące wiedzę o języku. Od 2012 przekazaliśmy na ten cel ponad 11 mln zł.

Tegoroczna gala wręczenia nagród Akademii i publiczności odbędzie się 3 października
w Poznaniu. Ogłoszenie nominacji w konkursie rozpoczyna plebiscyt, podczas którego internauci, czytelnicy, telewidzowi i radiosłuchacze wskażą swoich faworytów. Zdobywcy największej liczby głosów otrzymają tytuły Vox Populi: Mistrza Mowy Polskiej oraz Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Głosować można na stronie internetowej Programu, oddając jeden głos na dobę z jednego adresu IP:

https://www.mistrzmowy.pl/2022/06/06/glosowanie-vox-populi-2022/

Można też wysłać kartkę pocztową z nazwiskiem kandydata pod adres: Sekretariat Programu Mistrz Mowy Polskiej, al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa.

Głosowanie trwa do 30 września 2022 r.

W gronie dotychczasowych Mistrzów Mowy Polskiej znalazło się wiele wybitnych postaci świata mediów, nauki, literatury, radia czy sceny – warto wspomnieć chociażby Jeremiego Przyborę, Wandę Chotomską, Gustawa Holoubka, Irenę Kwiatkowską, Danutę Szaflarską, Jerzego Trelę, Wojciecha Młynarskiego, Barbarę Wachowicz, Magdę Umer, Barbarę Krafftównę. Laureaci tytułu tworzą grono Akademii Mistrzów Mowy Polskiej, która ustanowiła własną nagrodę w plebiscycie – Kuźnię Mistrzów Mowy Polskiej. Jest to tytuł przyznawany placówkom, inicjatywom czy programom, które mają niekwestionowane zasługi w propagowaniu poprawnej polszczyzny. Laureatami są m.in.: Teatr Polskiego Radia, kampania „Cała Polska czyta dzieciom” , Centrum Kultury Polskiej na Litwie, „Jedynka Dzieciom”, Zespół Artystyczny „Gawęda”. Więcej informacji
o programie na stronie www.mistrzmowy.pl.