Ewaluacja wniosków w programie Ojczysty - dodaj do ulubionych

Data publikacji: 19.01.2017
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Prezentujemy ewaluację wniosków złożonych w programie Ojczysty - dodaj do ulubionych w latach 2014-2016.

Ewaluacja wniosków w programie Ojczysty - dodaj do ulubionych
pliki papieru, kartki, dokumenty

W tym roku Narodowe Centrum Kultury po raz kolejny ogłosiło program Ojczysty – dodaj do ulubionych. Wnioski można składać do 1 lutego. Przed przystąpieniem do przygotowania planu działań zachęcamy do zapoznania się ze Skrótem ewaluacji wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych”: świadomość językowa wnioskodawców autorstwa dr hab. Katarzyny Kłosińskiej oraz dr Agaty Hąci.

Składając wniosek prosimy wziąć pod uwagę następujące rekomendacje:

  1. Podnoszenie świadomości językowej nie musi polegać na piętnowaniu błędów.
  2. Refleksji nad językiem sprzyjają działania aktywizujące uczestników.
  3. Pamiętaj, aby unikać błędów merytorycznych we wniosku.
  4. Dbaj o poprawność językową wniosku.
  5. Konsultuj swoje pomysły ze specjalistami z zakresu językoznawstwa i angażuj ich w swoje działania.
  6. Nie formułuj zbyt ogólnych celów swoich działań.  
  7. Dopasuj proponowane działania i ich przewidywane skutki do możliwości odbiorców.