Baza stypendystów

Baza stypendystów programu Gaude Polonia powstała w 2017 roku i jest sukcesywnie uzupełniana. Pełna lista stypendystów jest dostępna w zakładce "do pobrania".
Search form as part of: Baza stypendystów
Ołeksij Dubrow
Year: 2019
Tutor: Małgorzata Zając
Kraj
Ukraina
Tematyka
Muzealnictwo

Ołeksij Dubrow, ur. 9 kwietnia 1992 roku w Krzywym Rogu (obw. dniepropietrowski). 
W 2015 ukończył historię na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. 
Pracuje w Muzeum Narodowym Tarasa Szewczenki w Kijowie.
W latach 2017-2018 był autorem wystaw: "Transformacja ukraińskiego ‘kobzarstwa’ w XIX-XXI wieku"; "Vis-à-vis. Ukraina – Francja: 800 lat po Annie Kijowskiej"; Wystawy Stałej (Muzeum Sił Specjalnych w Kropywnyckim); "Industrializacja Donbasu" (Drużkiwka). 
Jest content-menagerem biblioteki internetowej 1576.ua i autorem koncepcji nowej strony internetowej Muzeum Narodowego w Kijowie (2017).
Współpracuje też przy realizacji projektu "Wirtualne muzeum Wasyla Stusa" (od 2017). 
Uczestniczył w warsztatach: "Fundusze UE" (Kijów 2016); "Digitized Heritage, Preservation, Access, Representation" (Kijów 2014). 
W 2019 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką Małgorzaty Zając realizował w warszawskim Muzeum POLIN projekt stypendialny, poświęcony marketingowi muzealnemu.
 

Julia Duszka
Year: 2018
Tutor: Jarosław Giemza
Kraj
Ukraina
Tematyka
Muzealnictwo

Julia Duszka, ur. 5 lutego 1981 roku w Grochowie (obw. wołyński). W 2012 ukończyła historię sztuki na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.
 Pracuje w lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, była m.in. kuratorem wystaw: "Arcydzieła malarstwa włoskiego ze zbiorów ukraińskich muzeów" (Lwów, Kijów, Odessa, Rzym, Florencja 2017-2018); "Arcydzieła malarstwa flamandzkiego" (Muzeum Chanenków, Kijów 2016); akwafort Francisco Joséde Goya „Okropności wojny” (Lwów 2016);
 "Odrysowując stulecie. Sto lat fotografii" (2013); Jana Pinzla (Luwr, Paryż 2012); "Złote skarby znikłej cywilizacji" (2011); "Wystawa Rzeźby Antycznej z kolekcji Karola Hrabiego Lanckorońskiego" (Lwów 2010); "Zamek w Podhorcach – fenomen światowej kultury" (Podhorce 2010); Rockwella Kenta (Lwów 2010);
Francesco Guardi (Lwów 2009); "Wschód w twórczości malarzy europejskich" (Lwów 2008); "Pamięć – kołyska narodu (zniszczona architektura)" (2008); z okazji Dni Wiednia we Lwowie (2008). Uczestniczyła w licznych konferencjach, m.in. : "Ukraina i Polska na skrzyżowaniu kultur europejskich" (Lwów 2016); "Muzeum przyrodnicze: od teorii ewolucji życia do praktyki żywego muzeum" (Lwów 2016); "Gość niepełnosprawny w muzeum" (Lwów 2016); "Jan Potocki po 200 latach" (Łańcut 2015); "Rewaloryzacja zespołów architektonicznych XVII – XVIII w." (Lwów 2013); "Zachowanie i badanie spuścizny historyczno-kulturowej w zbiorach muzealnych: muzeologiczne aspekty działalności" (Lwów 2013).
 
W 2018 roku otrzymała stypendium i pod opieką Jarosława Giemzy odbyła staż muzealny w Muzeum Zamek w Łańcucie. Podczas stypendium Julia Duszka brała też udział m.in. w pracach Komisji Konserwatorskich, zajęciach dla studentów historii sztuki, w seminarium nt. malartswa tablicowego cerkiewnego w Kielcach.
 

Irina Gawrasz
Year: 2017
Tutor: prof. Małgorzata Omilanowska
Kraj
Białoruś
Tematyka
Krytyka i historia sztuki

Irina Gawrasz, ur. 18 września 1985 w Grodnie.

W 2010 ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Była współorganizatorem Seminarium Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki „Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815-1990” (2013); I Konferencji Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki „Polska-Rosja: Sztuka i Historia” w Warszawie (2012) oraz współredaktorem publikacji pokonferencyjnych. Opublikowała: "V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń w 1955 roku w Warszawie w kontekście relacji artystycznych pomiędzy ZSRR a PRL" („Pamiętnik Sztuk Pięknych" nr 9 z 2015); "Ekspozycja polska na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Krajów Socjalistycznych w byłym Maneżu w Moskwie w 1958/1959" („Sztuka Europy Wschodniej” nr 2 z 2014); "Strategie subwersywne we współczesnej sztuce rosyjskiej" (“Wschodni Salon Sztuki, materiały opracowane na okoliczność Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Granice sztuki – czy sztuka bez granic?”, Lublin 2014); "Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji wizualnej państwa nad morzem 1918-1939" (recenzja w: "Biuletyn Historii Sztuki" nr 4 z 2010). Irina Gawrasz jest sekretarzem naukowym rocznika „Sztuka Europy Wschodniej”. Współpracuje też przy realizacji projektu „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego”, realizowanego od 2015 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata oraz Muzea Narodowe w Warszawie i Krakowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W l. 2011-16 brała udział w ponad 20 konferencjach naukowych (Charków, Gdańsk, Gdynia, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Mińsk, Toruń, Warszawa). W 2015 roku otrzymała dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi dla pogłębiania badań nad sztuką polską i jej związkami z kulturą innych narodów.

W 2017 otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką prof. Małgorzaty Omilanowskiej pracowała nad doktoratem, poświęconym kontaktom artystycznym pomiędzy ZSRR a PRL (m.on. kwerenda w archiwach Instytutu Sztuki PAN).

Jekaterina Graczowa
Year: 2019
Tutor: Elżbieta Zygier
Kraj
Białoruś
Tematyka
Konserwacja dzieł sztuki


Jekaterina Graczowa, ur. 28 marca 1992 roku w Mińsku. 
W 2017 roku ukończyła studia z zakresu dekoratorstwa na Uniwersytecie Kultury i Sztuki w Mińsku. Pracuje w Narodowym Muzeum Sztuki w Mińsku. 
Wykonywała m.in. konserwacje obrazów: „Chrzest”;  „Chrystus Pantokrator”; „Archanioł Michał”; „Pegaz”; obrazu Jana Damela (jako członek zespołu konserwatorskiego).  Jej prace można było oglądać na wystawach zbiorowych: „Zawód konserwator” (Narodowe Muzeum Sztuki, Mińsk 2017); „Chrystus w ogrójcu” Jana Damela (Narodowe Muzeum Sztuki, Mińsk 2017; „Sztuka konserwacji: powrót z niebytu” (Narodowe Muzeum Sztuki, Mińsk 2017). Jest członkiem Unii Młodych Konserwatorów Rosji.
Brała udział w konferencjach: "I Kongres Młodych Konserwatorów" (Moskwa 2017); "Międzynarodowa Studencka Konferencja Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki" (Kraków 2016); „Aladowskie Czytania” (Mińsk 2016) oraz warsztatach: "Kartonaż" (Paryż-Nimes 2018); "Ochrona, konserwacja i zasady użytkowania zabytków architektury sakralnej - Podyplomowa Letnia Szkoła „Akademia Nieświeska” (Mińsk-Warszawa-Przemyśl-Kraków 2017-18); "Kkonserwacja malarstwa nowoczesnego na płótnie" (pracownia Olivier Nouaille, Paryż 2017). 
W 2019 roku otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i w Muzeum Narodowym w Krakowie realizowała projekt stypendialny poświęcony wykorzystaniu materiałów syntetycznych w konserwacji malarstwa na płótnie  pod opieką Elżbiety Zygier.
 

Jurij Hadziecki
Year: 2018
Tutor: prof. Olga Pasiecznik
Kraj
Ukraina
Tematyka
Muzyka

Jurij Hadziecki, ur. 10 maja 1992 roku we Lwowie. W 2016 roku ukończył studia na Akademii Muzycznej we Lwowie.
W 2017 roku był finalistą "Singing Art Europe" w Kijowie, a w 2012 zdobył I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie im. Dmytra Bortnianskiego (Kijów).
Jest solistą Narodowego Akademickiego Teatru Operetki w Kijowie, jego najważniejsze role to: Figaro w „Weselu Figara” W.A. Mozarta (2016) i Don Giovanni w „Don Giovannim” W. A. Mozarta (2015). Wybrane koncerty: Koncerty: solowy w Grieg-Begegnungsstätte (Niemcy 2016); z zespołem wokalnym "La Vivo" (Chiny, Ukraina 2016); z zespołem "A Capella Leopolis" (Polska, Ukraina 2011-2016); z zespołem muzyki dawnej "Kalofonia" (Polska, Ukraina 2012-2016); z chórem Filharmonii Lwowskiej "Gloria" (Polska, Ukraina 2012-16).
Jurij Hadziecki uczestniczył w festiwalach: Festiwale: Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Virgiliusa Norejki (Wilno 2017); Muzyki Dawnej (Lwów 2011-2016); "Ukraińska Wiosna" (Poznań 2012, 2014); "Salezjańskie Lato Muzyczne" (2014-2015) oraz w warsztatach: Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej (Nowy Sącz 2017); Kurs Mistrzowski Marka Toporowskiego (Lwów 2016); Kurs Mistrzowski Kaludi Kaludowej (Włocławek 2016); Kurs Mistrzowski Ursuli Szongals (2014).
W 2018 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką prof. Olgi Pasiecznik zrealizował projekt stypendialny "Pieśń Michała Zawadzkiego i tradycje polskiej muzyki wokalnej”.

Danyło Hałkin
Year: 2019
Tutor: Monika Szewczyk (2016) / Hanna Wróblewska (2019)
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Danyło Hałkin, ur. 30 lipca 1985 w Dniepropietrowsku.
W 2009 ukończył architekturę na Naddnieprzańskiej Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury w Dniepropietrowsku.
Danyło Hałkin otrzymał III Nagrodę Specjalną PinchukArtCenter (Kijów 2013), Grand Prix w Konkursie MUM (Kijów 2011), był też finalistą Nagrody Malewicza (Kijów 2014). Był też nominowany do: Nagrody PinchukArtCenter (Kijów 2011 i 2015); Nagrody Kandinskiego (Moskwa, 2012); Nagrody Siergieja Kurehina (Sankt Petersburg 2012).
Wystawy indywidualne: "Czerwony chodnik" (Galeria „Ławra”, Kijów 2014); "Poczekalnia" (DWORZEC POŁUDNIOWY, Dniepropietrowsk 2014); "Linia podwójna ciągła" (Moskiewskie Międzynarodowe Biennale Młodej Sztuki MMOMA, Moskwa 2014); "Demontaż" (Mystecki Arsenał, Kijów 2014);"Dowód" (Szczerbenko Art. Center, Kijów 2014); "Przerwane linie" (Galeria BOTTEGA, Kijów 2014); "Papier, kamień, nożyce" (Galeria KARAS, Kijów 2014); "BDSM-2222" (Szczerbenko Art. Center, Kijów 2013); "Nexus-2222" (Galeria BOTTEGA, Kijów 2012); "Queer Time" (Galeria KARAS, Kijów 2012); "Wielkie dzieło" (Galeria IInstytucka, Kijów 2012); "Absolutnie mityczny w ramach równoległego programu Biennale SW, Mystecki Arsenał, Kijów 2012); "Personalna" (Galeria BOTTEGA, Kijów 2012). Prace D. Hałkina były też prezentowane na wielu wystawach zbiorowych, w tym m.in.: "Art. Safari 30" (STUDIO BUBEC, Praga 2015); "Fire and Forget. On Violence" (Kunst-Werke Institute for Contemporary Art, Berlin 2015);"Resentyment" (Szczerbenko Art. Center, Kijów 2015); "Przeczucie" (SAATCHI GALLERY, Londyn 2014); "Z drugiej strony rozpaczy" (Mystecki Arsenał, Kijów 2014); "Nowe ukraińskie marzenie" (Mystecki Arsenał, Kijów 2014); "The show within the show" (Mystecki Arsenał, Kijów 2014); "Ukraina dziś" (Czeskie Centrum, Praga 2013); "Gesamt" (Kopenhaga 2012).
Artysta brał też udział w  licznych festiwalach, m.in. : "Art. Kyiv Contemporary" (Mystecki Arsenał, Kijów, 2011 i 2015); "3rd DANUBE BIENNALE" (Bratysława 2015); "Art. Vilnius" (Wilno, 2014 i 2015); "Feldman Art. Park" (Charków, 2015); "GOGOLFEST" (Kijów 2015); "Vienna Fair" (MIRONOVA GALLERY, Wiedeń 2014); "Konstrukcja" (Dniepropietrowsk, 2014 i 2015); "BRNO ART. OPEN" (Brno 2015); "Knyżkowyj Arsenał" (MYSTECKI ARSENAŁ, Kijów 2013 i 2014); "Henkel Art. Award" (MyGALLERY, Kijów 2013); "Wolne Pracownie" (Moskwa 2013); "Biennale Arsenale" (Mystecki Arsenał, Kijów 2012); "Tydzień Sztuki Aktualnej" (Lwów 2010 i 2012); "Non-Stop Media" (Charków 2012); "MuzycznyChrismasArtFair" (JA GALLERY, Dniepropietrowsk 2012); "Chortyca" (Zaporoże 2010); "Land-Art na Chortyci" (Zaporoże 2008).
W 2016 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką Moniki Szewczyk zrealizował projekt, obejmujący m.in. przygotowanie instalacji „Transmutacja Krasnaja Dorożka – Nosyłky – Transparanty”. Przaygotowal też wówczas wystawy indywidualne: "Paraliż senny" (Centrum Sztuki Współczesnej KRONIKA, Bytom 2016), "When they came" (Galeria Pracownia R5, Białystok, 2016), wziął też udział w wystawie zbiorowej stypendystów Programu w Galerii Labirynt w Lublinie. W 2019 roku ponownie został stypendystą Programu "Gaude Polonia" i realizował projekt stypendialny pod opieką Hanny Wróblewskiej w Zachęcie .Narodowej Galerii Sztuki

Jarosława Hałkun
Year: 2016
Tutor: prof. Ewa Latkowska-Żychska
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Jarosława Hałkun, ur. 26 czerwca 1981 roku w Łucku.
W 2005 roku ukończyła grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych: "Znak Ukrainy" (Muzeum Łesi Ukrainki, Kołodeżno 2015); "Inwersja mitu" (Wołyńska Administracja Obwodowa, Łuck 2011 i Centrum Kultury Ukraińskiej, Moskwa 2011);  "Odgłos obrazu" (Galeria Uniwersytet, Kijów, 2007) oraz zbiorowych: 9. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z Krosna do Krosna” (Krosno 2016); “From Lausanne to Beijing – 9th International Fiber Art. Biennale” (Shenzhen, Chiny 2016); 13. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki (Ostrowiec Świętokrzyski 2016);"Salon Jesienny" (Związek Artystów Plastyków Łuck, 2014, 2015); instalacje „Wędrówka dusz” i projekt „Odrodzenie struktur wewnętrznych” (w ramach III Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, Pałac Sztuki, Lwów 2015), "Młody Wołyń" (Związek Artystów Plastyków, Łuck 2015); "Salon Wiosenny" (Związek Artystów Plastyków, Łuck 2015); "Salon Zimowy" (Związek Artystów Plastyków, Łuck 2015); Plener Malarski „Koloryt” (Włodzimierz Wołyński 2011); Triennale Grafiki (Związek Artystów Plastyków, Kijów 2006, 2009); "Paperowe meryżywo ukrajinskich chudożnykiw" (Muzeum Etnograficzne, Lwów 2008); "Ukraińskie kobiety-artystki" (Związek Artystów Plastyków, Kijów 2007); Plener Ilustratorów (Krasnobród, Polska 2005).
W 2016 roku w ramach stypendium "Gaude Polonia" zrealizowała pod opieką prof. Ewy Latkowskiej-Żychskiej projekt pt. "Anatomia papieru", który został zaprezentowany na wystawie indywidualnej w Galerii "Biała Ściana" w Łodzi.

Łesia Hanuliak
Year: 2019
Tutor: prof. Janusz Smaza
Kraj
Ukraina
Tematyka
Konserwacja dzieł sztuki

Łesia Hanuliak, ur. 26 stycznia 1987 roku we Lwowie.
W 2010 roku ukończyła studia z zakresu konserwacji dzieł sztuki na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. 
Wykonała: badania konserwatorskie i opracowanie programu konserwatorskiego do sal Kamienicy Królewskiej – obecnie Muzeum Historyczne Lwowa (2018); badania i dokumentację budowlano-konserwatorską kościoła p.w. Wniebowzięcia Marii Panny w Nawarii, obwód lwowski (2018); konserwację techniczną XIX w. malowideł w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela (Mościska 2018); konserwację barokowych malowideł autorstwa Franciszka Eksteina kościoła pojezuickiego (obecnie cerkiew garnizonowa św. Piotra i Pawła we Lwowie, 2015-2018); konserwację malowideł ściennych Podkarczewskiego z 1935 w korytarzu szkoły nr 210 im. Marii Magdaleny (Lwowie, 2016-2017); dokumentację konserwatorską malowideł ściennych z początku XX wieku, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża (Czerniowce, 2013-2014). 
Brała udział w warsztatach i konferencjach: "Naukowa konserwacja. Historia, współczesność, drogi modernizacji" (Kijów 2018); "Wpływ polimerów na stan zachowania malowideł ściennych w Polsce oraz możliwości ich usuwania przy zastosowaniu nanoemulsji" (Kraków 2018); "Stosowanie Klucel E w procesie punktowania malarstwa ściennego na przykładzie konserwacji malowideł ściennych w stylu art.-deco" (Lwów 2017).
Jako wolontariuszka organizacji "Magurycz" brała udział w restaurowaniu nagrobków na cmentarzach w Stężnicy, Posadzie Rybotyckiej, Starej Hucie (2017-2018).
W 2015 roku była kuratorem wystawy "Ikona" (Galeria DZYGA, Lwów 2015).
Była współzałożycielem Zrzeszenia Konserwatorów, 2014
W 2019 roku otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką prof. Janusza Smazy realizowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie projekt, poświęcony konserwacji i restauracji rzeźby w kontekście projektowania konserwatorskiego.
 

Wołodymyr Hawrysz
Year: 2017
Tutor: prof. Agnieszka Cieślińska-Kawecka
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Wołodymyr Hawrysz, ur. 23 marca 1989 we Lwowie.
W 2011 roku ukończył studia z zakresu grafiki na Akademii Druku we Lwowie.
Wołodymyr Hawrysz zajął I miejsce w kategorii „Poezja/aforystyka” (z Marią Hawrysz) w Ogólnoukraińskim Rankingu „Książka Roku 2015”, dostał też nagrodę „Najlepsza książka Forum” (wspólnie z Marią Hawrysz) na Forum Wydawców we Lwowie w 2016.
Wystawy indywidualne: "Siem Łystkiw Hrycka Czubaja (z Marią Hawrysz)" (Galeria-Batiarnia „Prawda-B”, Lwów, 2014).
Wybrane wystawy zbiorowe i festiwale:"Dziennik" (VOVATANYA Gallery, Charków 2016); "Francusko-ukraińska wystawa ilustratorzy klubu „Pictoric”" (Książkowy Arsenał, Kijów, 2016); "Czesko-ukraińska wystawa ilustratorów klubu „Pictoric”" (Książkowy Arsenał, Kijów 2015); "Forum Wydawców" (Lwów, 2010 i 2016); "International Exlibriscentrum Sint-Niklas" (Sint-Niklas 2015); "Książkowy Arsenał" (Kijów 2015); "The 8th British International Mini Print Exhibition" (Londyn 2012).
Stypendysta programu "Gaude Polonia" w 2017 roku, pod opieką prof. Agnieszki Cieslińskiej-Kaweckiej zrealizował projekt "Biotop" oraz - wraz z innym stypendystą, Mychajło Kryweniem - "Habitat".

Andrij Hełytowycz
Year: 2017
Tutor: Waldemar Tatarczuk
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Andrij Hełytowycz, ur. 13 grudnia 1989 we Lwowie.
W 2014 roku ukończył malarstwo monumentalne na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk.
Brał  udział w wystawach zbiorowych: "Poza (malarstwo)" (Galeria LNAS, Lwów 2016); "Egzamin wytrzymałości sprawiedliwego Jowa. Prah złota (malarstwo)" (Galeria Sztuki Współczesnej UCU, Lwów 2014); "Majdan. Ukraina. Droga do wolności (malarstwo)" (Muzeum Muru, Berlin 2014); "Międzynarodowy Salon Jesienny Wysoki Zamek" (Pałac Sztuk, Lwów 2013).
Performans – projekty indywidualne: "Gazety" (Pałac Sztuk, Lwów 2015); "Pięć minut stążki czerwonej" (Lwowskie centrum kina, Lwów 2016); "Linie między dwoma krzesłami" ( Lwowskie centrum kina, Lwów 2016).
Performans – projekty zbiorowe:  "Zszywanie" (Wrocław 2016); "Dwie linie" (Zaszkiw, obwód lwowski, 2016); "Wiadra" (Pałac Sztuk, Lwów 2016); "Sztaluga" (Drohobycz 2016); "W przestrzeni kwadratu, Pałac Sztuk, Lwów 2015); "Dostawa" (Galeria LNAS, Lwów 2015); "Krzesło" (Pałac Sztuk, Lwów 2015); "Szlak do wolności" (plac przed pomnikiem Tarasa Szewczenki, prospekt Swobody, Lwów 2015).
W 2017 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia", w ramach którego pod opieką Waldemara Tatarczuka zrealizował w Lublinie serię performansów; zakończoną wystawą "Performance w mieście", wziął też udział w wystawach: "Prace rzeczne", "Tam, gdzie teraz" (wystawa stypendystów "Gaude Polonia") w galerii "Labirynt" w Lublinie. Uczestniczył też w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki INTERAKCJE (Piotrków Trybunalski),  Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Efemerycznej "Konteksty" (Sokołowsko) i warsztatach Dzou Bina z Hongkongu (Pracowna Sztuki Performance galerii "Labirynt", Lublin)

Żanna Hładko
Year: 2019
Tutor: Monika Szewczyk
Kraj
Białoruś
Tematyka
Kuratorstwo

Żanna Hładko,  ur. 29 maja 1984 w Mińsku. 
W 2009 roku ukończyła grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku. 
W 2015 roku była finalistką konkursu "Prafota" (Mińsk). 
Pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej „Y” i portalu kalektar.org.
Jej prace można było oglądac na wystawach indywidualnych: "Inciting force" (Galeria Sztuki Współczesnej „Ў”, Mińsk 2012; Dalan Art Gallery, Erywań oraz Państwowe Muzeum Literatury Gruzińskiej, 2016); "Untitled. Road Records" (Supermaket, Sztokholm 2015); "Ambivalent" (Galeria Sztuki Współczesnej „Ў”, Mińsk 2010) oraz licznych wystawach zbiorowych, m.in.: "Los Atravesados" (Galeria TREIZE, Paryż 2018); "Genitive" (Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej, Mińsk 2018); "Utopia" ("Canteen XYZ", Mińsk 2018); "Hold on/Let go" (AFF Galeria, Berlin 2017); "Shadow of Freedom" ("Sputnik Palace", Lwów 2017); "Non-Fashion" (Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej, Mińsk 2016); "Zbiór/Zbor - Konstruując archiwum" (Galeria "Izolacja", Kijów 2016 oraz Galeria Arsenał, Białystok 2015); "Siatka Społeczna/Social Grid” (Galeria MENO NISA, Wilno oraz Galeria Sztuki Współczesnej „Ў”, Mińsk 2015); "Apprehension of War" (Czeska Center, Berlin 2014); "Hole – Mole #2" (Warsztaty Kultury, Lublin 2013); "Young Belorussian Art" (Festival of Private Collections, Mieszkanie Simona Mraza, Moskwa 2012); "Ona nie Może Powiedzieć Niebo" (Festival Art Vilnius’11, 2011). 
Uczestniczyła w festiwalach: "Moving the (b)order" (Armenian Center for Contemporary Experimental Art, Erywań 2016); "A – Art, F – Feninism Vurrent Dictionary" (Gallery ISS MAG, Moskwa 2015); "Feminist (Art) Criticism" (CECH, Mińsk 2014); "Sztuka R’Ewolucji: Tylko Takie Historie" (Europejski Dom, Tbilisi 2011); "Artistrium" (Tbilisi 2011, 2012).
W 2019 roku otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką Moniki Szewczyk realizowała w Galerii "Arsenał" w Białymstoku projekt stypendialny, dotyczący Platformy Badawczej Białoruskiej Sztuki Współczesnej ZBOR.
 

Maria Hojin
Year: 2017
Tutor: Ewa Zarzycka
Kraj
Ukraina
Tematyka
Fotografia

Maria Hojin, ur. 29 sierpnia 1982 we Lwowie.
W 2005 roku ukończyła studia z zakresu ceramiki na lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
W 2015 roku jej prace prezentowane były we Lwowie na wystawie indywidualnej "Fragments". Uczestniczyła też w ekspozycjach zbiorowych: wystawa Grupy „Group” (Dnipro 2016); wystawa w ramach Festiwalu Paradżanowa (Lwów 2016); "Książka" (Użhorod 2016); "100+1" (GARY BOWMAN GALLERY, Lwów 2015); Wystawa Grupy Pracy Laboratoryjnej (FABRYKA MARMOLADY, Lwów 2015); "Terra Cognita" (RATUSZ, Lwów 2015).
W 2017 roku w ramach programu "Gaude Polonia" zrealizowała we Wrocławiu pod opieką Ewy Zarzyckiej projekt fotograficzny pt. "Trzy kropki". Brała też udział w zjęciach z zakresu performance (Ewa Zarzycka), malarstwa (prof. Waldemar Kuczma), podstaw fotografii (prof. Czesław Chwiszczuk), a także w warsztatach Waldemara Tatarczuka i Tomasza Szrama. Uczestniczyła także Festiwalu Sztuki Performance "Interakcje" (Piotrków Trybunalski) oraz w wystawie stypendystów „Gaude Polonia” pt. „Tam, gdzie teraz” (Galeria "Labirynt", Lublin).