Stypendyści

Baza stypendystów programu Gaude Polonia powstała w grudniu 2017 roku i będzie sukcesywnie uzupełniania. Pełna lista stypendystów jest dostępna w zakładce "do pobrania".
Andrej Adamowicz
Rok: 2018
Tutor: Bohdan Zadura
Kraj
Białoruś
Tematyka
Literatura / przekład

Andrej Adamowicz, ur. 23 lutego 1984 w Mińsku. Poeta, prozaik. W 2006 ukończył studia na wydziale edytorstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Publikował w białoruskich czasopismach i wydaniach zbiorowych, ale też w pismach i antologiach zagranicznych (m.in. "Pępek nieba. Antologia młodej poezji białoruskiej”, Wrocław 2006).
Opublikował: tom poezji „Dzień poezji, śmierci dzień” (Mińsk 2012) oraz „Tłuścioch i leszcz” (proza, Mińsk 2015). Obie książki zostały przetłumaczone na język polski przez Bohdana i Marka Zadurów i wydane przez Wydawnictwo Warsztaty kultury (Lublin 2017).
W 2006 roku zwyciężył w konkursie młodych literatów Białoruskiego PEN Clubu z Okazji Stulecia Gazety „Nasza Niwa", w 2010 w konkursie młodych literatów Białoruskiego PEN Clubu im. Larysy Geniusz. W 2013 otrzymał Nagrodę Główną Białoruskiego PEN Clubu i niezależnego Związku Pisarzy Białoruskich „Debiut” im. M. Bahdanowicza za tom poezji "Dzień poezji śmierci dzień", a w 2016 roku zajął III miejsce w konkursie o Polsko-Białoruską Nagrodę Literacką im. Jerzego Giedroycia za najlepszą białoruskojęzyczną prozę (za książkę "Tłuścioch i leszcz").
W 2015 roku brał udział w "Rezydencji Młodego Literata” (projekt białoruskiego PEN-Clubu i wileńskiego Domu Praw Człowieka), a w 2017 w "Berlińskim Kolokwium Literackim”.
W 2018 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i w jego ramach pod opieką Bohdana Zadury napisał powieść  pt. "Podpanek Tadeusz", opowiadanie pt. "Ostatnie selfie w dziedzinie biodiesla" (tytuły robocze), dokonał także przekładu tomu poezji Bohdana Zadury  "Po szkodzie" na język białoruski.
http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/utwory/kontrapunkty-nie-budzcie-jej/

 

WWW
Olha Babak
Rok: 2017
Tutor: Prof. Anna Janusz-Strzyż
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Olha Babak, ur. 9 stycznia 1986 w Charkowie.

W 2009 r. ukończyła studia z zakresu renowacji dzieł sztuki na Akademii Projektowania i Sztuk Pięknych w Charkowie. W 2013 uzyskała stypendium im. S. Wasilkowskiego, w 2011 Dyplom za osiągnięcia w technice linorytu.

Wybrane wystawy indywidualne: „Zmienna rzeczywistość” (Dom Miedziorytnika, Wrocław 2017); "O czym milczą poduszki" (Muzeum Snów, Kijów 2016 oraz Art. Centrum COŚ CIEKAWEGO, Lwów 2014); "Portret" (Dendropark, Dokuczajewo, 2015); "Podróż na ryby", (ART. HOSTEL „HOMOS”, 2014); "Inny śnieg" (MUZEUM SZTUKI, Charków 2013); "Księżyc w czerwonym czajniku” (DOM NURNBERGA, Charków 2013); "Poniedziałek, który był wczoraj” (Galeria MAESTRO, Charków 2011); "mART" (Muzeum Akademii Gospodarki Miejskiej, Charków 2011); "Trzej malarze – trzy osobowości" (Galeria KOSTIURINSKIJ PIERIEUŁOK, Charków 2010). Uczestniczka kilkudziesiąciu wystaw zbiorowych, m.in.:  „Syndrom” (Galeria „Za Szkłem”, Wrocław 2017); "Dzienniczek" (Galeria VovaTanya, Charków 2016); "Sztuka Konserwatorów" (Dom Malarza, Charków 2016); "Zero bez pałeczki" (Jermiłow Centr, Charków 2015); "Pokoju" (DOM ARTYSTY, Kijów 2014);"Kołowrót Jesienny" (Obwodowa Galeria Sztuki, Charków 2014).

Stypendystka programu "Gaude Polonia" w 2017 roku, zrealizowała wówczas we Wrocławiu projekt pt. „Miasto Wrocław: przeszłość i teraźniejszość’ (cykl grafik i art-book) pod opieką prof. Anny Janusz-Strzyż. Wzięła też wówczas udział w klasach mistrzowskich Andrzeja Włodarskiego (produkcja papieru marmurowego, Mediateka „Nadodrze”, Wrocław) i Katarzyny Rohleder (kaligrafia, Makondo, Wrocław).

Mieszka i pracuje w Charkowie.

Zobacz też: http://www.art-katalog.com/en/painter/315

WWW
Irina Babłojan
Rok: 2018
Tutor: prof. Joanna Czernichowska
Kraj
Ukraina
Tematyka
Konserwacja dzieł sztuki

Irina Babłojan, ur. 4 lutego 1994 w Ługańsku. W 2014 roku ukończyła studia z zakresu restauracji malowideł sztalugowych na Akademii Sztuki i Projektowania w Charkowie, a w 2016 restaurację dzieł sztuki na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.

Pracuje w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Brała udział w pracach konserwatorskich malarstwa ściennego w XVII-wiecznym kościele św. Jerzego w Drohobyczu (2016); w cerkwi św. Mykoły w Odessie (2013). Wykonała też konserwację i restaurację obrazów: "Portret kobiety" (XX w.); "Portret starca (Aniela Pająkówna, 1907); "Trzech świętych" (malarstwo ścienne z XIX w., Klasztor św. Pantelejmona, Odessa). Brała też udział w przygotowaniu eksponatów do wystaw: "200-lecie Ossolineum" (wystawa w przygotowaniu);  "Malarstwo polskie"; "Skarby zamku w Podhorcach".

W 2018 roku w ramach stypendium "Gaude Polonia" odbyła pod opieką prof. Joanny Czernichowskiej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie staż konserwatorski, poświęcony wykorzystaniu stołu dublażowego dla konserwacji obiektów, w ramach którego wykonała m.in. konserwację obrazów "Wybrani święci" (XIX w.) i "Skrucha Marii Magdaleny" (XVIII/XIX w.).

Roman Bajrak
Rok: 2018
Tutor: prof. Janusz Smaza
Kraj
Ukraina
Tematyka
Konserwacja dzieł sztuki

Roman Bajrak, ur. 22 czerwca 1988 roku w Kamieńcu Podolskim. W 2013 roku ukończył studia z zakresu konserwacji dzieł sztuki na Uniwersytecie Państwowym w Kamieńcu Podolskim.
Roman Bajrak realizował prace konserwatorskie w: kościele św. Łazarza we Lwowie z XVII w., (w ramach zespołu polsko-ukraińskiego, 2017); kościele św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim z XVIII w. (w ramach zespołu polsko-ukraińskiego, 2014, 2015, 2016); w Klasztorze Nowojerozolimskim (Istra, Rosja, 2013-2015); w Sali Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich (Szczecin, 2015); przeprowadził także konserwację i restaurację obrazów z Galerii Malarstwa Sztalugowego z Miejskiego Archiwum w Kamieńcu Podolskim: "Portret biskupa" (1870); "Portret kanonika" (XIX w.); "Portret nieznanego mężczyzny" (1806 r.); "Portret damy" (XIX w.); "Portret huzara" (XIX w.).
Roman Bajrak prezentował też własne prace plastyczne na wystawach indywidualnych: "Rodzina kotów" (Galeria Sztuki, Kamieniec Podolski 2016) i "Retrospekcja" (Galeria Sztuki, Kamieniec Podolski 2016) oraz zbiorowych: "Kamieniecka Wiosna" ( Kamieniec Podolski, 2013-2016) i "Przegląd Młodej Sztuki" (Galeria Sztuki, Kamieniec Podolski 2013, 2015, 2016).
W 2018 otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i w jego ramach pod opieką prof. Janusza Smazy zrealizował staż konserwatorski, poświęcony konserwacji i wykonaniu elementów sztukatorskich i stiuków oraz wiedzy o konserwacji marmuru, piaskowca i i innych materiałów kamiennych. W trakcie stypendium wziął tez udział w kilku konferencjach konserwatorskich.

Marianna Balicka
Rok: 2016
Tutor: Regina Dmowska
Kraj
Ukraina
Tematyka
Konserwacja dzieł sztuki

Marianna Balicka, ur. 9 sierpnia 1990 roku w Żydaczowie (obw. lwowski).
W 2013 roku ukończyła studia z zakresu konserwacji dzieł sztuki na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.
Jest konserwatorem II kategorii w zakresie konserwacji rzeźby drewnianej polichromowanej. Restaurowała ikony i rzeźby, znajdujące się w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuk Pięknych Przykarpacia, Muzeum Ikony Wołyńskiej, Państwowym Zespole Zabytkowym w Brzeżanach, Równieńskim Obdwodowym Muzeum Krajoznawczym, Czerniowieckim Obwodowym Muzeum Krajoznawczym, Państwowym Zespole Zabytkowym w Dubnie, Tarnopolskim Muzeum Krajoznawczym. Restaurowane przez nią obiekty prezentowane były na wystawach zbiorowych: "Skarby naszej duchowości" (Zamek w Dubnie 2015); "Rzeźby Jana Pfistera i Jana Jerzego Pinzla. Geneza i apogeum ukraińskiego baroku" (Muzeum Rzeźby Sakralnej, Lwów 2015); "Nowe życie dawnych obrazów" (Muzeum Ikony Wołyńskiej, Łuck 2014); "Barokowy rzeźbiarz na Ukrainie w połowie XVIII – Jan Jerzy Pinzel" (Luwr, Paryż 2012/2013). Brała też udział w warsztatach "Organizacja i praca Państwowej Komisji Certyfikacji Konserwatorów Ukrainy" (Lwów 2012). Publikuje na łamach "Biuletynu" Narodowego Centrum Badań i Restauracji Ukrainy.
W 2014 roku nagrodzona za wybitny wkład w ochronę kulturalnego dziedzictwa Ukrainy z okazji 30-lecia Oddziału Lwowskiego Narodowego Centrum Badań i Restauracji Ukrainy, w którym pracuje.
W 2016 roku była stypendystką programu "Gaude Polonia" i pod opieką Reginy Dmowskiej z Zamku Królewskiego w Warszawie zrealizowała staż konserwatorski na temat „Ścienianie i usuwanie starych, zdegradowanych werniksów, rozległych przemalowań”. W jego ramach wykonano konserwację następujących obiektów: „Zmartwychwstanie” (malarz ze Śląska, I. poł. XVII w.); portret Józefa Jana Kantego Ossolińskiego (autor nieznany, 1740 – 1750 r.); „Obrzezanie Chrystusa” (autor nieznany, I. połowa XVI w.); portret Józefa Poniatowskiego (autor nieznany, początek XIX w.); portret Aleksandra Załuskiego (autor nieznany, II połowa XVIII w.). W czasie stypendium Marianna Balicka uczestniczyła też w kilku konferencjach konserwatorskich w Polsce. 

Mychajło Barabasz
Rok: 2016
Tutor: prof. Sławomir Sobczak
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Mychajło Barabasz, ur. 8 sierpnia 1980 roku w Tarnopolu.
W 2005 ukończył studia z zakresu malarstwa monumentalnego na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. 
Jego prace były pokazywane na wystawach indywidualnych: "Prawo przyciągania miasta" (Galeria DZYGA, Lwów 2014); "Stygmergia", (muzeum Przyrodnicze, Lwów 2014) "Horizon" (Galeria DETENPYLA, Lwów 2012); "Człowiek II" (Galeria BUNKERMUZ, Tarnopol 2012); "Drogi" (Galeria DZYGA, Lwów 2011); "Człowiek" (Galeria Miejska, Tarnopol 2008). Były też prezentowane na wystawach zbiorowych:  "Międzynarodowe Triennale Grafiki" (Horst Janssen Museum, Oldenburg, Niemcy 2013); Projekt „Panoptikon” (Muzeum Więzienie na Łąckiego, Lwów 2012-13); "Przestrzeń sakralna" (Galeria MUZEUM IDEI, Lwów 2012-14); „Ukraiński Zriz” (Galeria Zachęta, Lublin 2013); „Obecność” (Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej IkonArt, Lwów 2012). 
Mychajło Barabasz brał udział w licznych festiwalach i projektach artystycznych: "Lwowska Awangarda" (Kościół NMP, Frankfurt nad Odrą 2015); Festiwal Sztuk Audiowizualnych „Konstrukcija” (Art. Centrum KWARTYRA, Dniepropietrowsk 2014); MFF w Odessie, projekt „Gra wstępna” (Galeria HUDPROMO, Odessa 2014); Festiwal Sztuk Audiowizualnych „Interakcje” (Piotrków Trybunalski 2013); „Tetramatyka”, Festiwal Sztuk Audiowizualnych (Lwów 2013); projekt „Panoptikon” (Muzeum Więzienie na Łąckiego 2012, 2013); Triennale Grafiki (Horst Janssen Museum, Oldenburg, Niemcy 2013); „Franko Misia” (Obwód Lwowski 2012 i 2013); „MADATAC. Międzynarodowy Festiwal Współczesnej Sztuki Audio-Wideo i sztuki Nowych Mediów” (Madryt 2012); Tydzień Sztuki Aktualnej (Lwów 2012); Noc Muzeów (Muzeum na Łąckiego, Lwów 2012, 2013); „Noc Kultury” (Lublin 2012); „Ars Elektronica”, Festiwal Muzyki Elektroakustycznej (Lwów 2012); polsko-ukraiński projekt „Przestrzeń Sakralna” (Muzeum Idei, Lwów 2012 i 2013); Dni Sztuki Performance (Lwów 2011). Był też współzałożycielem Stowarzyszenia Artystycznego NURT,(2011).
W 2016 w ramach programu "Gaude Polonia" zrealizował projekt stypendialny pod opieką prof. Sławomira Sobczaka z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, W jego ramach powstał audiowizualny performance „Pamięć” w ramach programu "Wrocław – Lwów, Europejska Stolica Kultury, Wrocław". W czasie stypendium M. Barabasz prezentował też swoje prace na wystawach indytwidualnych: „Melancholia” (Galeria U Jezuitów, Poznań oraz Mediations Biennale w Poznaniu); „Higroskopijność” (Galeria ROTUNDA UAP, Poznań) oraz na wystawach zbiorowych: „Ukraiński Zriz: Przeobrażenia” (w ramach programu "Wrocław – Lwów, Europejska Stolica Kultury Wrocław) i „Teraz w Polsce” (wystawa stypendystów "Gaude Polonia", Galeria LABIRYNT, Lublin).

WWW
Tereza Barabasz
Rok: 2016
Tutor: Prof. Grzegorz Sztwiertnia
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Tereza Barabasz, ur. 29 czerwca 1984 roku we Lwowie.
W 2007 ukończyła studia z zakresu tkaniny artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.
Jej prace były prezentowane na wystawach indywidualnych: „Prawo Newtona” (Lwów 2014); „Bezkres” (Galeria „Piękno Panie”, Lublin 2013); „100…+” (Galeria DETENPYLA, Lwów 2012); „Przestrzeń” (Galeria „Dzyga”, Lwów 2011) oraz zbiorowych: "Lwowska Awangarda" (Kościół NMP, Frankfurt nad Odrą, 2015); "Papier" (World Art. Mystecki Arsenał, Kijów, 2015); "100+1", (Galeria GARY BOWMAN, Lwów, 2014); „Tekstylizm. Mini Tkaniny” (PAŁAC SZTUKI, Lwów 2014); „Art.-Kijów” (ARSENAŁ SZTUKI, Kijów 2014); „Przestrzeń Sakralna III” (Galeria DZYGA, Lwów 2014); „Wasza Wysokość, Kobieta” (Gary Bosman Galery, Lwów 2013); „Pantopticon II”, (Więzienie Na Łonskoho, Lwów 2013); „Mini Tekstylia” (Galeria DZYGA, Lwów 2012); „Lwów Art. Tekstyl”, (Muzeum Sztuki Współczesnej, Kijów 2012); „Muhi” (Instytut Problemów Sztuki Współczesnej, Kijów 2012);
„Inspiracje oraz praktyka” (Galeria „Primus” Lwów 2010); „Włókiennictwo Lwowskie” (Pałac Sztuk, Lwów 2010).
Brała też udział w wielu festiwalach, m.in.: Sztuki Audiowizualnej „Konstrukcija” (Art Centrum KWARTYRA, Dniepropietrowsk 2014); Międzynarodowe Biennale Tkaniny Artystycznej „Z Krosna do Krosna” (Muzeum Rzemiosła, Krosno 2012); „Lviv-ARTekstyl” (Muzeum Malarstwa Współczesnego, Kijów 2012); Ogólnokrajowy Konkurs „MUXi” (Instytut Zagadnień Sztuki Współczesnej, Kijów 2012); Projekt Artystyczny „Mini- Włókiennictwo” (Galeria DZYGA, Lwów 2012); Międzynarodowy Festiwal „Otwarta Wystawa 10” (Łódź 2010, 2011); Festiwal „Fortmissia” (Popowyczi, Ukraina 2010, 2011, 2013); Festiwal Design (Łódź 2011); (Międzynarodowy Festiwal „Otwarta Wystawa”, Łódź 2011); Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej (Muzeum Rzemiosła, Krosno 2010); projekt artystyczny „Ilumination” (Instytut Zagadnień Sztuki Współczesnej, Kijów 2010); Ogólnoukraińskie Triennale Włókiennictwa (Galeria Związku Artystów Ukrainy, Kijów 2010).
W 2016 roku w ramach stypendium "Gaude Polonia" zrealizowała pod opieką prof. Grzegorza Sztwiertni projekt, poświęcony "miedzy/granicy w płaszczyźnei sztuki plastycznej". W trakcie stypendium została nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi oraz Nagrodą Fundacji AKAPI za Najlepszy Debiut za pracę „Deszcz inUA". W czasie stypendium miała dwie wystawy indywidualne („Ściana” w Galerii Sztuki Messier 42, Kraków oraz „Moment nieważkości” w  Galerii Rotunda UAP w Poznaniu), uczestniczyła też w wystawach zbiorowych: „Introductio” (Galeria Kotłownia, Kraków), „Animal Symbolicum” (Cellar Gallery, Kraków), "Teraz w Polsce" (wystawa gaudystów w galerii Labirynt, Lublin).

WWW
Natalia Belczenko
Rok: 2017
Tutor: Adam Pomorski
Kraj
Ukraina
Tematyka
Literatura / przekład

Natalia Belczenko, ur. 7 stycznia 1973 w Kijowie.

Poetka, tłumaczka, krytyk literacki. \W 1997 r. ukończyła filologię rosyjską na Uniwersytecie Państwowym im. T. Szewczenki w Kijowie. Debiutowała w 1990. Od 2005 redaktor literacki czasopisma "SZO". Laureatka m.in.: Hubert-Burda-Preis fur Junge Lyrik (Niemcy 2000); Nagrody Literackiej im. M. Uszakowa (Ukraina 2006); Nagrody Grigorijewskiej (Rosja 2013); Nagrody Literackiej im. L. Wyszesławskiego "Planeta Poety"; nagrody translatorskiej "Metafora"; III miejsca w konkursie na najlepsze tłumaczenie poezji W. Szymborskiej (Polska 2015). Autorka książek: "Zrymorodok" 2013; "Brodiaha", 2010; "Otwietnyje guby" 2008; "Zwiriatko w landszafti" 2006; "Kyszenia imen", 2002; "Tranzyt", 1998; "Nahladacz snu", 1997. Wydała też antologię poezji miłosnej „Dwa wieka o liubwi” (Moskwa, 2012). N. Belczenko tłumaczyła na język rosyjski zbiory poezji: „Wasyl Machno” (Charków 2016); „Piosenki dla dzieci narodów świata” (Kijów 2013); „Wsiewołod Nestajko” (Kijów 2012); „Ihor Rymaruk” (Drohobycz 2011). Wiersze N. Belczenko były tłumaczone na: niemiecki, francuski, angielski, bułgarski, koreański, holenderski, polski i litewski i publikowane na łamach pism, m.in.: „Die horen” (Niemcy, 1996), „Zwischen den Zeilen” (Szwajcaria, 1997), „Manuskripte” (Austria, 2000), „Poezja dzisiaj” (Polska, 2008), „Tijdrschrift voor Salvische Literatur” (Holandia, 2009), „Poem” (Wielka Brytania, 2016) oraz w książkach „Junge Lyrik aus den Landern Ost und Sudeuropas. Das Hubert Burda Stypendium 2000”, „Die Welt is aus dem Stoff, der betrachtung verlangt: Ein Gedichtbuch fur Hubert Burda zum 65. Geburstag” (Monachium, 2005), “Nowa ukrainska poezija: Antologia” (Bułgaria, 2012), “Clarinettes solaires, antologie de poesie ukrainienne” (Paris, 2013) oraz „Listy z Ukrainy. Antologia poezji”, Wrocław 2016.

Stypendystka programu "Gaude Polonia" w 2017 roku, przygotowywała antologię utworów polskich poetów, związanych z Kijowem (Włodzimierz Wysocki, Bolesław Leśmian, Jarosław Iwaszkiewicz, Feliks Konarski, Tadeusz Zelenay, Zuzanna Ginczanka) pod opieką Adama Pomorskiego. W trakcie stypendium miay też miejsce dwa spotkania autorskie Natalii Belczenko: w Domu Ukraińskim (Warszawa) i restauracji "Hades Szeroka" (Lublin).

Mieszka i pracuje w Kijowie.

Arsen Bereza
Rok: 2018
Tutor: prof. Marian Waldemar Kuczma
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Arsen Bereza, ur. 19 sierpnia 1989 r. we Lwowie.
W 2014 roku kończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.
Prace Arsena Berezy prezentowane były na wystawach indywidualnych: ""Melancholia"" (Galeria ICONART, Lwów 2017); ""Memory and Time"" (BIRZAN ART SPACE, Stambuł 2016); ""Malarstwo"" (WELES ART, Lwów 2016); ""Informacja. Inwersja (instalacja)"" (Galeria NAD WISŁĄ, Toruń 2014); ""Informacyjna Retrofleksja"" (PRIMUS Gallery, Lwów 2014) oraz na wielu wystawach zbiorowych, m.in. : ""Spin-off"" (Galeria Akademii Sztuk Pięknych, Lwów 2016); ""Feldman Art Festival"" (FELDMAN ART PARK, Charków 2015); ""Twarze Wolności"" (ART GALLERY, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów 2015); ""Św. Jerzy. Obraz zwycięstwa"" (ICONART Gallery, Lwów 2015); ""Malarstwo Abstrakcyjne"" (Dom Malarza, Kijów 2015); ""Integracja"" (Narodowa Galeria Sztuki, Lwów 2015; ""Test dla Sprawiedliwego"" (Muzeum Sztuki Współczesnej Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, Lwów 2014); ""Cela"" (Muzeum na Łąckiego, Lwów 2014); ""Wiara"" (Muzeum Zamek w Żółkwi, 2014).
Arsen Bereza brał udział w warsztatach: w Enonkoski (Finlandia 2017); Charytatywnych ""UKU"" (Lwów 2017); Interdyscyplinarnych „Ogród Sztuki” (Toruń 2014); ""Rzeczpospolita Mniej Znana"" (prowadzenie) (Złoty Potok 2014).
W 2018 roku Arsen Bereza otrzymał stypendium ""Gaude Polonia"" i pod opieką prof. Mariana Waldemara Kuczmy zrealizował projekt malarski "Pamięć i czas", na który składa się 10 płócien. W trakcie stypendium Arsen Bereza prezentował swoje prace w galerii "Platon" i "Galerii Chwilowej" we Wrocławiu.
 

WWW
Julia Bilinska
Rok: 2017
Tutor: Prof. Marek Waszkiel
Kraj
Ukraina
Tematyka
Teatr

Julia Bilińska, ur. 30 października 1979 w Charkowie.

W 2008 roku ukończyła Charkowski Państwowy Uniwersytet Sztuk Pięknych (kierunek: reżyseria teatru lalkowego). W 2014 otrzymała Główną Nagrodę za Najlepszą Animację oraz za Scenografię na Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych w Teheranie. Wyreżyserowała m.in. spektakle: "Sny Ahnieusa" (grudzień 2013); "Pluskwa (musical)" (maj 2014); "Zachmurzenie" (maj/czerwiec 2014); "Matczyny Wertep, cz. 1" (wrzesień 2014); "Radość dobrego narodu" (listopad 2015).

Julia Bilińska dwukrotnie była stypendystką programu "Gaude Polonia" pod opieką prof. Marka Waszkiela. W 2013 roku w Białymstoku zrealizowała projekt teatralny „Okono…” i przygotowała artykuły do czasopism fachowych. Wzięła też udział w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek (Opole 2013) i XXVI Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Walizka” (Łomża 2013). Natomiast w w 2017 w Teatrze Animacji w Poznaniu zrealizowała projekt "‘Sen o lepszym kraju" (spektakl na motywach wierszy Serhija Żadana), wygłosiła tez wówczas m.in. wykład „Słowiańskie Boże Narodzenie: od tradycji do współczesności” na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Denys Boczarow
Rok: 2016
Tutor: prof. Paweł Łukaszewski
Kraj
Ukraina
Tematyka
Muzyka

Denys Boczarow, ur. 28 kwietnia 1989 roku w Pawłohradzie (obw. dniepropietrowski).
W 2012 roku ukończył kompozycję na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Sztuk Pięknych.
Skomponował ponad 20 utworów, z których 6 miało premierę. Brał udział w festiwalach: "Dni Nowej Muzyki" (Charków 2014); "Kharkiv Contemporary" (Charków 2014 i 2015); Festiwal Wagnera w Bayreuth (2011); Imprezy artystyczne z okazji 200-lecia urodzin Juliusza Słowackiego (Charków 2009) oraz w Konkursie Kompozytorów Maksyma Rysanowa (Londyn 2012).
Denys Boczarow jest koncertmistrzem Akademickiego Chóru Kameralnego im. W. Pałkina Charkowskiej Filharmonii Obwodowej. Jest też współtwórcą Charkowskiego Zespołu Muzyki Dawnej (2015).
Za swą twórczość otrzymał: Dyplom Laureata konkursu „Akordy Chortyci” (Zaporoże 2006); III Nagrodę na „Charkowskim Asamble” (Charków 2006); Dyplom Laureata Festiwalu „W gościach u Ajwazowskiego” (Teodozja 2006); I Nagrodę w  Konkursie „Żywa Muzyka” (Kijów 2006); Dyplom w Konkursie Alemdara Karawanowa (Charków 2006).
W 2016 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką prof. Pawła Łukaszewskiego z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie skomponował następujące utwory: „Kyrie” (na sopran, mezzosopran, dla tenora oraz chóru mieszanego a cappella); „Sanctus” (na sopran, mezzosopran i chór mieszany a cappella oraz na wielki bęben); „Sanctus” (na dwa soprany, dwa mezzosoprany i chór kobiecy a cappella); „Ichthus” (na fortepian). Wziął też udział w koncercie kompozytorskim klasy prof. Pawła Łukaszewskiego (UMFC, Warszawa, 2016).

Andrij Bondar
Rok: 2016
Kraj
Ukraina
Tematyka
Literatura / przekład

Andrij Bondar, ur. 14 sierpnia 1974 roku w Kamieńcu Podolskim.
W 2001 roku ukończył teorię i historię literatury na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.
Wydał m.in.: "Pisni, pisni" (poezja, 2014); "Marchewkowy lód" (proza 2012); "Historie ważne i nieważne" (proza, przekład na język polski, Wrocław 2011); "Jogging" (poezja, polski przekład Bohdana Zadury i Adama Wiedemanna, Wrocław 2005); "Prymitywni formy własnosti" (poezja, 2004).
Andrij Bondar przetłumaczył na język ukraiński następujące książki: Małgorzata Rejmer, "Bukareszt. Kurz i krew" (2015); Witold Szabłowski, "Tańczące niedźwiedzie" (2015); Jacek Dehnel, "Saturn" (2015); Dorota Masłowska, "Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku" (2015); Marta Studenna-Skrukwa, "Ukraiński Donbas" (2015); Ziemowit Szczerek, "Przyjdzie Mordor i nas zje" (2014); Justyna Sobolewska, "Książka o czytaniu" (2014); Dorota Masłowska, "Między nami dobrze jest" (2013); Witold Szabłowski, Izabela Meyza, "Nasz mały PRL" (2013); Mariusz Szczygieł, "Niedziela, która zdarzyła się w środę" (2013); Paweł Demirski, "Tęczowa trybuna" (2012); T. A. Kisielewski, "Katyń i Gibraltar" (2011); Mariusz Szczygieł, "Zrób sobie raj" (2011); Icek Erlichson, "Smakowanie raju" (2011); Katarzyna Grochola, "Jam wam pokażę" (2010); Marcin Świetlicki, "64 wiersze o wódce i papierosach" (współautor przekładu, 2010); Katarzyna Grochola, "Serce na temblaku" (2009); Wojciech Tochman, "Jakbyś kamień jadła" (2009); Katarzyna Grochola, "Nigdy w życiu" (2008); Piotr Zaremba, "Plama na suficie" (2008); Bohdan Zadura, "Poeta rozmawia z narodem" (2007); Michał Witkowski, "Lubiewo" (2006); Paweł Smoleński, "Pochówek dla rezuna" (2006); Ola Hnatiuk, "Pożegnanie z imperium (roz. I-III)" (2006); Marek Ławrynowicz, "Pogoda dla wszystkich" (2005).
Był m.in. redaktorem pisma "Literatura plus" (1998-2000), zastępcą redaktora pisma "Ewa", redaktorem działu literackiego tygodnika "Dzerkało tyżnia".
W 2016 roku w ramach stypendium "Gaude Polonia" Andrzej Bodnar zrealizował projekt, obejmujący tłumaczenie na ukraiński opowiadań i esejów Sławomira Mrożka („Słoń”, „Nos”, „Moniza Clavier”, „We młynie, we młynie, mój dobry panie”, „Dwa listy”, „Wesele w Atomicach”, „Ten, który spada”, „Lolo”, „Półpancerze praktyczne”, „Mój życiorys”), które mają ukazać się w Wydawnictwie Staroho Łewa.