Baza stypendystów

Baza stypendystów programu Gaude Polonia powstała w 2017 roku i jest sukcesywnie uzupełniana. Pełna lista stypendystów jest dostępna w zakładce "do pobrania".
Search form as part of: Baza stypendystów
Jurij Czerniawski
Year: 2019
Tutor: prof. Janusz Smaza
Kraj
Ukraina
Tematyka
Konserwacja dzieł sztuki

Jurij Czerniawski, ur. 13 maja 1990 roku w Gródku (obw. lwowski). 
W 2013 roku ukończył studia z zakresu sztuk wizualnych na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. 
Jest laureatem II Nagrody w Konkursie na Pomnik ku Czci Bohaterów, Którzy Zginęli za Ukrainę (Gródek 2017); I Nagrody w Międzynarodowym Konkursie Form Przestrzennych Fundacji Wspólnota Gdańska (2017); I Nagrody w Konkursie na Projekt Pomnika Tarasa Szewczenki (Winnica, 2013); III Nagrody w Konkursie na Stulecie Ukraińskich Strzelców Siczowych (Stryj 2013). 
Wykonał następujące prace konserwatorskie: na Cmentarzu Janowskim (zespół pod kierunkiem Anny Kudzi, Lwów 2018); na elewacji kolegiaty św. Trójcy (zespół pod kierunkiem Anny Kudzi, 2018); przy kapliczce Sykstów (XV w.) przy kościele św. Marii Magdaleny (zespół pod kierunkiem Anny Kudzi, Lwów 2018); płyt przedstawiających św. Łazarza (XVII w.) z muru kościoła św. Łazarza (zespół pod kierunkiem Anny Kudzi, Lwów 2017); na Cmentarzu Łyczakowskim (Lwów, 2015, 2016); kopie lwów z Cmentarza Łyczakowskiego (Lwów, 2015); udział w odbudowie wapiennej rzeźby „Gloria” w kamienicy nr 3 na Rynku (Lwów 2014). Jest też autorem Monumentu Niebiańskiej Sotni (wraz z M. Taranowem,  Drohobycz 2015) i ilustracji do magazynu "Kunszt" (2018). 
W 2017 roku w Kijowie zaprezentował performance, poświęcony związany z problematyką uchodźców wojennych.
Brał udział w: "Art Festival" (Park Hryszka, Kijów 2016); Sympozjum Rzeźby „Widrodżenia” (Kijów 2016); Land art Symposium „Mogrycia” (Sumy 2016); Sympozjum „Dialog z przyrodą” (Kijów 2016); Sympozjum Rzeźby „Uslad” (Nowodnistrowsk 2013) i warsztatach: Animacji 3D (Kijów 2018); "Sztuka Podczas Zmian" (Kijów 2017). 
W 2019 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką prof. Janusza Smazy na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie realizował projekt, poświęcony współczesnym technologiom w konserwacji dzieł sztuki.
 

Dawyd Cziczkan
Year: 2017
Tutor: Monika Szewczyk
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Dawyd Cziczkan, ur. 15 kwietnia 1986 w Kijowie.

W 2001 roku ukończył studia z zakresu malarstwa, grafiki i rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych im. Tarasa Szewczenki.

Wystawy indywidualne: "Podczas wojny" (Galeria Artswit, Dnipro 2016); "Dla kogo wojna" (Studio Funduszu Władimira Smirnowa i Konstantina Sorokina, Moskwa 2014); "Potop" (Galeria Ludmyły Bereznickiej, Kijów 2010). Brał udział w wystawach zbiorowych, m.in.: "Nasze ciało narodowe" (Muzeum Narodowe im. Tarasa Szewczenki, Kijów 2016 oraz Galeria Arsenał, Białystok 2015); "De ne de (projekt o dekomunizacji)" (2016); Biennale „Szkoła Kijowska” (Narodowe Centrum Ołeksandra Dowżenki, Kijów 2015); "Nad Bogiem, (projekt o dekomunizacji)" (Kino ROSJA, Winnica 2015).

Jako stypendysta programu "Gaude Polonia" w roku 2017 pod opieką Moniki Szewczyk w Białymstoku przygotował prace na wystawę „Uwaga! Granica” w galerii LABIRYNT i w galerii ARSENAŁ, a także m.in. wziął udział w wystawie stypendystów programu „Gaude Polonia” pt. „Tam, gdzie teraz” w lubelskiej galerii LABIRYNT.

Witalij Daraszuk
Year: 2017
Tutor: dr Tomasz J. Opałka
Kraj
Białoruś
Tematyka
Muzyka

Witalij Daraszuk, ur. 09 grudnia 1979 roku w Brześciu.
W 2006 ukończył studia na kierunku "instrumenty orkiestrowe", a w 2010 "kompozycja" na Akademii Muzycznej w Mińsku.
Od 2002 jest członkiem zespołu „Rational Diet”. W 2012 założył septet „Five-Storey Ensemble”. Jest też autorem libretta i dyrygentem opery „0:1”.  Od 2013 jest dyrektorem Festiwalu Muzyki Współczesnej i Filmowej KINEMO. Pracuje w Państwowym Akademickim Teatrze Muzycznym w Mińsku.
Witalij Daraszuk wziął udział w pracach nad stworzeniem audiobooka poświęconego setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza. Był organizatorem akcji muzycznej „Bach in the subway” w Mińsku.
Brał udział w festiwalach: Teatralnym "Węgajty" (2011, 2013, 2015); Teatralnym "Sztuka Ulicy" (2013); "Goueva Music Festival" (Portugalia 2012); "RIO Festival" (Carmaux, Francja 2010); "Sonata Islands Festival" (Trento, Włochy 2009); Muzyki Współczesnej “Music without borders” (Brześć 2009); Muzyki Komputerowej “Nowe Czasy” (Soligorsk, Białoruś 2008); "Altrock Festival" (Mediolan 2008); Muzyki Współczesnej „Freakshow” (Wurzburg, Niemcy 2008); Muzyki Komputerowej „Reba84” (Chemnitz, Niemcy 2008); Muzyki Współczesnej „Empty Hill” (Moskwa 2008); Muzyki Współczesnej „Dialogi” (Mińsk 2007); Muzyki Komputerowej „Unsound” (Kraków, Toruń 2007).
W 2017 roku uzyskał stypendium "Gaude Polonia" i w jego ramach pod opieką dr. Tomasza J. Opałki zrealizował projekt, poświęcony "wizualizacji jako nieodłącznej części składowej współczesnego utworu muzycznego".

Bohdana Dawydiuk
Year: 2019
Tutor: prof. Lech Majewski
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Bohdana Dawydiuk, ur. 26 listopada 1988 roku w Równem. W 2014 uzyskała licencjat z zakresy malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. 
Jest laureatką Nagrody Specjalnej w konkursie "Stop Cenzurze" (American House, Kijów 2016). 
Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych: Grafiki i Plakatów „Uproszczenia i nadbudowy" (Księgarnia BOOK LION, Lwów 2018); Plakatów „Nienakręcone filmy o Lwowie” (Kino "Kinopałac", Lwów 2018); "Lemon-ne-Lyce" (Galeria "Szczos cikawe", Lwów 2017 oraz Galeria "Bunkermuz", Tarnopol 2018) i zbiorowych: Plakatów (Forum Książki, Pałac Sztuki 2018); "Eko Plakaty" (Lwów 2018); Plakaty o dostępie do informacji publicznej ("MediaHub", Kijów 2016); "Łesia Ukrainka Art Residence" (Lwów 2015). 
Brała udział w: "Triennale of the Ecological Poster" (Charków 2018); "The Poster Contest on Trust!" (Lwów 2018) i festiwalu "GRaffitti" (Lwów 2017).
Jest autorką ilustracji książek, wydawanych przez oficyny: KOMORA (Jacek Dehnel, "Krivoklat", 2018; Askold Melnyczuk, "Co się mówi", 2017; Jiři Hàjiček, "Rybia krew", 2017); STAROHO ŁEWA (Vytautas Racickas, "Chłopcy tańczą break", 2018); SWICZADO (ilustracje do czasopism młodzieżowych i czasopisma dla rodziny „Kana”, 2014-2016; Helena Mackiw, "Mały jeż", 2015); BIBLIOTKA BABEL (Mitch Cullin, "Tideland", 2018).
Jest też autorką murali: „Szkole wolnych i nie obojętnych” (Lwów 2018); "Z mozaiką" (Lwów 2017). 
Brała udział w warsztatach: Komiksu (Goethe Instytut, Kijów 2017); Kurs Mistrzowski Siergieja Majdukowa (Iwano-Frankiwsk 2016); Letnia Szkoła Ikonografii (2013). 
W 2019 roku otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką prof. Lecha Majewskiego realizowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie projek, poświęcony Jerzemu Giedroyciowi i „Kulturze”.
 

Ksenia Degtiarewa
Year: 2017
Tutor: dr Andrzej Brzoska
Kraj
Białoruś
Tematyka
Muzyka

Ksenia Degtiarewa, ur. 28 lutego 1992 w Mińsku.

W 2016 roku ukończyła reżyserię dźwięku w Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuki. Otrzymała Złoty medal w Międzynarodowym Studenckim Konkursie Nagrywania Dźwięku AES (Paryż 2016); Grand Prix (inżynier dźwięku w składzie ekipy) na festiwalu „Amatorskie filmy+Profi” (Omsk 2016); Dyplom III Stopnia w Konkursie Zespołów Fortepianowych „Debiut 2016” (Mińsk 2016). W latach 2013-16 wzięła udział w 9 warsztatach, poświęconych inżynierii dźwięku (m.in. Paryż, Walencja, Moskwa, Los Angeles). Uczestniczyła w festiwalach: "Microsoft Imagine Cup" (Moskwa 2015); Mobilnego Kina „Smartfilm” (Mińsk 2015); „GamedevCup” (Mińsk 2013).

W 2017 roku otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i w jego ramach pod opieką dr. Andrzeja Brzoski zrealizowała projekt "Audionagranie utworów muzycznych młodych białoruskich kompozytorów”, brała też udział w realizacji nagrań Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w ramach Festiwalu Prawykonań.

Marharyta Demianec
Year: 2017
Tutor: dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis
Kraj
Ukraina
Tematyka
Konserwacja dzieł sztuki

Marharyta Demianec, ur. 26 lutego 1991 roku w Równem

W 2013 ukończyła studia w zakresie projektowania na Akademii Druku we Lwowie i od tego czasu jest konserwatorem w Lwowskim Muzeum Historycznym. Uczestniczyła w wielu warsztatach i konferencjach konserwatorskich, ale też brała udział w wystawach zbiorowych: "Sztuki Powietrza" (Młynów 2015); "Artbooks, Galeria PRAVDA B" (Lwów 2014); "Plakaty społeczne" (Pałac Sztuki, Lwów 2013).

W 2017 w ramach stypendium "Gaude Polonia" pod opieką dr Małgorzaty Pronobis-Gajdzis zrealizowała w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu projekt "Teoria, metodologia i praktyka konserwacji rękopisów na papierowych i pergaminowych podłożach. Wzmocnienie warstwy farby i atramentu", podczas którego uczestniczyła w licznych seminariach i zajęciach specjalistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz ćwiczeniach terenowych (m.in. w Bibliotece Raczyńskich i Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie, Archiwum Archidiecezjalnym i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie).

Jelizaweta Diadina
Year: 2017
Tutor: Ryszard Kajzer
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Jelizaweta Diadina, ur. 8 grudnia 1992 w Ługańsku.

W 2016 r. ukończyła studia z zakresu grafiki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2013 zajęła I miejsce na Międzynarodowym Forum „Design Education 2013”. Wystawy indywidualne: "F*ck the rest, Poster Box" (Wrocław 2016); "Ludowy street art" (Espresobar, Wrocław 2016). Udział w wystawach zbiorowych: "7 Plaster (plakat)" (Toruń 2016); "Sonia Delone 130 (plakat)" (Charków 2016); "4th Block (ekoplakat)" (Charków 2015); "Suszka (pocztówki)" (Kijów 2015); "Szewczenko (plakat)" (Kijów 2014); "Mychajło Bojczuk (plakat)", Kijów 2014; "Majdan 2014 (kaligraficzny plakat)" (Kijów 2014); "Rutenia (kaligrafia)" (Kijów 2014).

Stypendystka programu "Gaude Polonia" w 2017 roku, realizowała w Warszawie projekt pt. „Droga imigrantów” pod opieką Ryszarda Kajzera.

Mieszka i pracuje w Kijowie.

Zobacz też: https://www.behance.net/Diadina-Soniachna

WWW
Siarhej Dołhuszau
Year: 2018
Tutor: prof. Piotr Dahlig
Kraj
Białoruś
Tematyka
Muzyka

Siarhej Dołhuszau, ur. 17 kwietnia 1983 w Nowym Torczyłowie (rej. orszański, obw. witebski). W 2010 ukończył Akademię Muzyczną w Mińsku (śpiew).
Jest solistą Filharmonii Narodowej oraz liderem i wokalistą zespołu „Vuraj”. Założył i kieruje inicjatywą społeczną „Śpieuny Schod”, jest też kierownikiem studia „Free Voice Studio”.  Był też organizatorem "Poleskich Zgromadzeń Śpiewnych” (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Praga 2015-2017). Ponadto był autorem projektów: „Pieśni Matczyny z Wuszaczczyny”, w ramach którego nagrano płytę CD z odzyskanymi pieśniami ludowymi oraz Tradycja”, w ramach którego zostały wydane dwa albumy CD: „Wiasielnyja Pieśni i Najhryszy Wioski Lawonpal i Jaje Nawakołał” (Weselne pieśni i melodie wioski Lawonpal i jej okolic”); „Pad Jasnu Zarycu” (Pod jasną  gwiazdę). Brał udział w licznych festiwalach i koncertach.
W 2014 roku otrzymał Nagrodę za Najlepszy Album Folkowy dla albumu “Rajok” Zespołu Vuraj (portal experty.by), a w 2016 Nagrodę “Bohaterowie Roku” za Aktywność Muzyczną i Społeczną (portal tuzinfm.by).
W 2018 roku w ramach stypendium "Gaude Polonia" zrealizował pod opieką prof. Piotra Dahliga projekt stypendialny, w ramach którego m.in. przygotował album z muzyką etniczną zespołu "Vuraj"; przygotował artykuł „Stan polskiego tradycyjnego folkloru: poziom i organizacja festiwali muzyki tradycyjnej w Polsce, ich rozwój i aktualność w porównaniu z Białorusią” i przygotował do edycji źródła polskie nt. nagrań pieśni polskich z archiwów białoruskich (we współpracy z Instytutem Sztuki PAN). Brał też udział w Warsztatach Lirniczych w Sanoku (zajęcia prowadzili m.in. Stanisław Nogaj, Maciek Cierliński, Piotrek Góra) oraz w seminarium etnomuzykologicznym i badaniach terenowych na Podlasiu.

Więcej o projekcie "Tradycja" na Facebooku: https://www.facebook.com/belarusfolk/

WWW
Olha Dołżenko
Year: 2016
Tutor: Prof. Henryk Stoksik
Kraj
Ukraina
Tematyka
Konserwacja dzieł sztuki

Olha Dołżenko, ur. 26 grudnia 1987 roku w Kijowie.
W 2013 roku ukończyła konserwację rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie.
Przeprowadziła badania i prace restauracyjno-konserwacyjne m.in. następujących obiektów: Piksida (Północna Ionia, II poł. VI w. p.n.e., Akademia Nauk Ukrainy); Aribal (VI w. p.n.e. Akademia Nauk Ukrainy); Amfora, (pocz. II tyś. p.n.e., Akademia Nauk Ukrainy); Puchar czerwono-lakierowany, (VIII w. p.n.e., Akademia Nauk Ukrainy); Garnek z formowanej gliny (VI-V w. p.n.e., Muzeum Historii Ukrainy); Część rękojeści miecza asyryjsko-babilońskiego typu (X w. p.n.e., Muzeum Historii Ukrainy); Nóż żelazny (V-IV w. p.n.e., Muzeum Historii Ukrainy); Oficerski sztylet (ok. 1800 r., Muzeum Historii Ukrainy); Ostensorium (XIX w., Muzeum Historii Ukrainy); Monstrancja (XIX w., Muzeum Historii Ukrainy); Jezus Wszechmogący (ikona, XX w., Muzeum Ziemi Białocerkiewskiej).
W 2016 roku otrzymała stypendium „Gaude Polonia” i pod opieką prof. Henryka Stoksika z ASP we Wrocławiu zrealizowała projekt, dotyczący współczesnych materiałów i sposobów konserwacji ceramiki i szkła oraz przygotowywania dokumentacji konserwatorskiej, Przeprowadziła wówczas prace konserwatorskie następujących obiektów: „Jelenie” (Hutschenreuther Porcelain); garnek uchaty (XVI/XVII w.) z Elbląga; kafel ceramiczny piecowy nieszkliwiony, reliefowy, gzymsowy (koniec XIX) z jednej z kamienic wrocławskich.
Pracuje na Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie.

Mykoła Domaszow
Year: 2018
Tutor: Krzysztof Gradziuk
Kraj
Ukraina
Tematyka
Muzyka

Mykoła Domaszow, ur. 15 grudnia 1992 roku w Krzywym Rogu. W 2015 roku ukończył studia na kierunku perkusja w Kijowskim Instytucie Muzyki im. R. M. Gilera. Jest laureatem: I nagrody w Konkursie "Złota lira" (Kijów 2017); I nagrody na "Dżaliton Jazz Festival" (Jałta 2014); III Nagrody na "Donieck Jazz Festival" (2011); IV nagrody w Konkursie Perkusyjnym (Kijów 2011); III nagrody w Konkursie Perkusyjnym (Czerkasy 2010).

Brał m.in. udział w festiwalach: "Respublika" (2016) i "Koktebel" (Krym 2012, 2014, 2017) oraz warsztatach: "Cho Jazz" (Chodzież 2013–17) i "American Workshop" (Kijów 2017). Występuje w zespole folklorystycznym "Kalina", jest też członkiem zespołu "Drum and Tuba Band".

W 2018 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką Krzysztofa Gradziuka zrealizował na Akademii Muzycznej w Katowicach projekt "Folklor w muzyce jazzowej".

Andrij Dostliew
Year: 2017
Tutor: Edgar Bąk
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Andrij Dostliew, ur. 9 maja 1984 w Briance.

Ukończył studia z zakresu informatyki na Politechnice w Doniecku (2006) oraz wzornictwo w School of Form w Poznaniu (2015). Projekty zrealizowane w przestrzeni miejskiej: "Praga ghost signs" (Warszawa-Praga 2015-2016); "Lugansk – city-as-dictionary" (Ługańsk 2013); "Peopling the old market square" (Poznań 2013). Wystawy zbiorowe: "Teraz w Polsce" (wystawa stypendystów "Gaude Polonia" w Galerii LABIRYNT, Lublin 2016); "Under the gaze of king Minos" (Vitturi Bastion, Heraklion, Grecja 2016); "Reconstruction of Memory" (IZOLACJA, Kijów; Jeżyckie Centrum Kultury, Poznań; Ukraiński Dom, Warszawa 2016); "Graduation Show 2" (School of Forms, Poznań 2016); "Rutabook Retrospective" (Muzeum Historyczne, Irpeń 2015).

W 2017 roku w ramach stypendium "Gaude Polonia" pod opieką Edgara Bąka przygotował w Warszawie jedną z trzech części animacji (w polskiej i ukraińskiej wersji) na podstawie książki Jana Hirschlera „Ze Lwowa do Liberii. Wspomnienia z Afryki tropikalnej”; wziął też m.in. udział w warsztatach Aleksandry Cieślak "Książka do zrobienia", w wystawie stypendystów "Gaude Poloni" pt. Tam, gdzie zawsze" w lubleskiej galerii "Labirynt" oraz przygotowł do druku ksiązkę "Okupacja" o rosyjsiej agresji na Ukrainę i wygłosił wykład "Pamięć o Krymie i Donbasie" w Muzeum POLIN.

Oksana Draczkowska
Year: 2016
Tutor: prof. Maciej Buszewicz
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Oksana Draczkowska, ur. 27 września 1987 roku w Czerniowcach.
W 2014 roku ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie (kierunek: malarstwo). Zaprojektowała okładki do książek: Oksana Draczkowska, "Eliksir" (wydawnictwo BUKEREK); Konstantyna Malicka, "Dlaczego, dlaczego, dlaczego, ziemia moja", (wydawnictwo BUKEREK). Jest autorką mozaiki „Święty Michał” na dziedzińcu Akademii Muzycznej we Lwowie. Ilustracje Oksany Draczkowskiej były publikowane w czasopiśmie „La Boussole”. Brała też udział w wystawach zbiorowych: Malarstwa (OPTIMA PLAZA CENTER, Lwów 2014); "Miłość z Karpat dla pokoju na Ukrainie" (Izki, Ukraina 2014); Poplenerowa Ikonopisarska (Muzeum Narodowe we Lwowie 2014); "Iława odbita w wodzie" (Toruń 2011); "Spiritus" (ASP Lwów 2011); "Krywo-Riwno" (ASP Lwów 2010); "Ona i on" (MUZEUM IDEI, Lwów 2010); "Ikony na szkle" (ASP, Lwów 2009); "Złota Jesień" (Muzeum Historii, Wyżnica 2008). Oksana Draczkowska brała udział w warsztatach: Serhija Majdykowa (Kijów 2015), Ilony Polanski (Kijów 2015); typografii Otara Koralaszwili (Kijów 2015).
W 2016 roku otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką prof. Maciej Buszewicza wykonała książkę artystyczną "Stabat Mater" (stworzenie ilustracji i zaprojektowanie zbioru wybranych wierszy ks. Jana Twardowskiego wydanych w języku polskim i ukraińskim). W trakcie stypendium Oksana Draczkowska zapoznała się też z pracowniami: ilustracji prof. Grażyny Lange, typografii prof. Joanny Kaiser, plakatu prof. Lecha Majewskiego.