Baza stypendystów

Baza stypendystów programu Gaude Polonia powstała w 2017 roku i jest sukcesywnie uzupełniana. Pełna lista stypendystów jest dostępna w zakładce "do pobrania".
Search form as part of: Baza stypendystów
Roman Holij
Year: 2019
Tutor: dr Łukasz Koniarek
Kraj
Ukraina
Tematyka
Krytyka i historia sztuki

Roman Holij, ur. 16 marca 1984. 
W 2006 roku ukończył historię na Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku. W 2014 uzyskał tytuł kandydata nauk historycznych.
Dr Holij pracuje w Instytucie Badań Bibliotecznych nad Zasobami Sztuki  Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka, Lwów. 
Był organizatorem wystawy „Falerystyczne pamiątki Lwowskiej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Stefanyka” oraz seminarium naukowego w jej ramach (Lwów 2016).
Opublikował artykuły: "Falerystyczne pamiątki ukraińskie sprzed 1939 r. (ze zbiorów Instytutu Badań Bibliotecznych nad Zasobami Sztuki Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka)" (w: "Zapiski Lwiwskoj Nacionalnoj Naukowoj Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka" nr 25 z 2017); "Lwów przez falerystyczne pamiątki (ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka)" (w: "Mistecka kultura - istorija, teorija, metodologia: tezy dopowidej Miżnar. nauk. konf. (Lwiw, 24 listopada 2017 r.), Institut Doslidżeń bibliotecznych misteckich resursiw Akademii Nauk", Lwów 2017); "Falerystyczne pamiątki 2 połowy XX w. (ze zbiorów Instytutu Badań Bibliotecznych nad Zasobami Sztuki Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka" (w: "Zapiski Lwiwskoj Nacionalnoj Naukowoj Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka" nr 24 z 2016); "Ryciny z kolekcji G. Lubomirskiego jako źródło dla katalogów medalistyki XIX w." (w: "Mistecka kultura - istorija, teorija, metodologia: tezy dopowidej Miżnar. nauk. konf., Lwiw, 25 listopada 2016 r., Institut Doslidżeń bibliotecznych misteckich resursiw Akademii Nauk", Lwów 2016); "Diaspora ukraińska przez falerystyczne pamiątki (na podstawie zbiorów Instytutu Badań Bibliotecznych nad Zasobami Sztuki Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka" (w: "Zapiski Lwiwskoj Nacionalnoj Naukowoj Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka" nr 23 z 2015); "Pamiątki falerystyczne ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka: ogólny przegląd" (w: "Mistecka kultura - istorija, teorija, metodologia: tezy dopowidej Miżnar. nauk. konf. (Lwiw, 27 listopada 2015 r.), Institut Doslidżeń bibliotecznych misteckich resursiw Akademii Nauk", Lwów 2015).
W 2019 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką dr. Łukasza Koniarka realizował w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu projekt, poświęcony sfragistyce, medalierstwu i numizmatyce.
 

Julia Homeliak
Year: 2016
Tutor: prof. Agata Pankiewicz
Kraj
Ukraina
Tematyka
Fotografia

Julia Homeliak, ur. 9 lipca 1987 w Buczaczu.
W 2009 ukończyła hotelarstwo na Państwowym Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku. Prace J. Homeliak prezentowane były na wystawach zbiorowych: "Młodzież fotografuje" (Symferopol 2011); "Świat oczyma kobiet" (Kijów 2009); Konkursu Narodowego im. Stepana Nazarenki (Iwano-Frankiwsk 2009).
Jej fotografie zostały opublikowane w albumie „Od Stanisławowa do Iwano-Frankiwska" (2009). Brała udział w Akademii Fotografii (Kraków 2013); Kursie Szkoły Fotografii (Iwano-Frankiwsk 2009); Kursie Szkoły Artystycznej (Iwano-Frankiwsk 2008).
W 2016 roku otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką prof. Agaty Pankiewicz zrealizowała na ASP w Krakowie projekt fotograficzny pt. "O dziwny, nowy świat".

Sofija Hordica
Year: 2016
Tutor: prof. Joanna Czernichowska
Kraj
Ukraina
Tematyka
Konserwacja dzieł sztuki

Sofija Hordica, ur. 12 maja 1980 w Biełgorodzie (Rosja).
W 2005 roku ukończyła restaurację  dzieł sztuki na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Jest konserwatorem malarstwa olejnego sztalugowego II kategorii. Brała udział m.in. w konserwacji rzeźb Jana Jerzego Pinzla oraz fresków w cerkwi św. Andrzeja we Lwowie.
Poddała restauracji szereg dzieł malarstwa sztalugowego olejnego m.in.: "Madonna z dzieciątkiem, zakonnicą i dwoma świętymi" (XVII w.); "Madonna z dzieciątkiem" (początek XVI w.); L. Vajl, "Jesienny krajobraz" (XX w.).
Jej prace były prezentowane na wystawach indywidualnych: "Kwiaty Duszy" (Rumuński Dom Narodowy, Czerniowce 2015) i "Kwiaty Wielkanocne" (Konsulat Rumunii w Czerniowcach 2008) oraz zbiorowych: "Bożonarodzeniowa" (Czerniowce 2011); "Ukraińska Sztuka Sakralna" (Sofia Kijowska, Kijów 2009); "Spowiedź bez Epitracheliona" (Sofia Kijowska, Kijów 2009); "Meksykańskie i ukraińskie ikony w pracach malarzy ukraińskich" (Kijów, Lwów, Czerniowce, 2009); "Inicjatywa" (Regionalne Muzeum Sztuki, Czerniowce, Iwano-Frankiwsk, Kijów 2008); "Wystawa Ikon i Pisanek Ukraińskich" (Centrum Integracji Europa Wschodnia, Monachium 2006).
W 2016 otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką prof. Joanny Czernichowskiej z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych odbyła staż konserwatorski, podczas którego m.in. wykonała pełną restaurację portretu Franciszka Morawskiego oraz ikony „Preswiata Bohorodycia – Neopałyma Kupyna”.

Kateryna Hrywul
Year: 2018
Tutor: dr Marcin Strzelecki
Kraj
Ukraina
Tematyka
Muzyka

Kateryna Hrywul, ur. 1 listopada 1993 roku w Czerwonogradzie.  W 2016 roku ukończyła studia na kierunku "skrzypce" na Akademii Muzycznej we Lwowie. Pracuje w Żydowskiej Fundacji Charytatywnej „Hesed-Arieh” we Lwowie.
Kateryna Hrywul skomponowała utwory: "Denaturatus" na obój i instr. elektroniczne (2017); "In a circle" na klarnet, kontrabas, fortepian (2017); "How to (personal approach)" na instr. elektroniczne i saksofon tenorowy (2017); "Piece" na altówkę i orkiestrę kameralną (2017); "Amorphous" na obój, skrzypce I wiolonczelę (2016); "One" na altówkę (2016); "Four" na flet (2016); "Time: lost, perpetual motion, cycling" na fortepian (2016);
 Sonata na skrzypce i fortepian (2010); "Siren" na harfę, flet i fortepian (2010); "Fuga" na fortepian (2010); "Prelude" na skrzypce (2010); "Cycle kids piace" na fortepian (2001-2007); "Scherzo" na skrzypce i fortepian (2005); "Cycle kids piace" na skrzypce i fortepian (2005); "Nocturne" na fortepian (2004); "Sonatina" na fortepian (2003); "Valse" na fortepian (2003). Część z nich była prezentowana na festiwalach: Sztuki Dziecka "Akordy Zaporoża" (Zaporoże 2006), "Master-Class Nowej Muzyki" (Lwów 2017);  Muzyki Elektroakustycznej "VOX ELECTRONICA" (Lwów 2017); „KCMD-Kijów” (Kijów 2017). Artystka brała udział w klasach mistrzowskich nast. kompozytorów: Siergiej Newsky (Rosja-Niemcy), Clemens Gadenstatter (Austria), Martin Schuttler (Niemcy), Jerzy Kornowicz (Polska),  Jaime Reis (Portugalia), Ake Parmerud (Szwecja), Mehmet Kan Ozer (Turcja), Alla Zagaykevych (Ukraina).
W 2018 roku w ramach stypendium "Gaude Polonia" Kateryna Hrywul pod opieką dr. Marcina Strzeleckiego zrealizowała w Akademii Muzycznej w Krakowie projekt, w ramach którego m.in. : skomponowała  utwór „A day that could have existed” (zaprezentowany 13 lipca 2018 w Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY w Krakowie); wzięła udział w koncertach „Bogusław Schaeffer – audiencja 89” w składzie GrupLab (czerwiec 2018, Narodowy  Stary Teatr w Krakowie); zaprezentowała utwory „Dalam” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich (kwiecień 2018) i „Mowa” (współautor Francesco Capanni,  Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY w Krakowie, marzec 2018); wzięła udział w klasach mistrzowskich Richarda Bellisa, Nicka Wollage, Mateusza Bienia, Chrisa Browna, Matthijsa Kieboom, Łukasza Targosza i Michała Fojcika oraz zajęciach: muzyka interaktywna i multimedia (prof. Marek Chołoniewski), muzyka elektroakustyczna i komputerowa, muzyka filmowa (dr Mateusz Bień), kształcenie słuchu dla instrumentalistów jazzowych (dr Andrzej Mądro), kształcenie słuchu (dr hab. Magdalena Długosz), audiosfera, analiza muzyki współczesnej, historia muzyki (dr Marcin Strzelecki)..

Romana Hunko
Year: 2016
Tutor: dr. hab. Jacek Ozimkowski
Kraj
Ukraina
Tematyka
Muzyka

Romana Hunko, ur. 26 kwietnia 1976 roku w Dźwiniaczu (obw. Iwano-Frankiwski).
W 2000 roku ukończyła dyrygenturę na Akademii Muzycznej we Lwowie.
Jest solistką zespołu „A cappella Leopolis" oraz dyrygentem i kierownikiem chóru "Dibrowa" na Państwowym Uniwersytecie Technologii Leśnej.
Otrzymała dyplomy: "Bach Marathon" (Lwów 2015); za wysoki poziom artystyczny kunsztu wykonawczego i istotny wkład w rozwój kultury, zachowanie tradycji i obyczajów narodowych (Lwów 2014); za propagowanie najlepszych utworów klasyki światowej i piosenki narodowej (Lwów 2012); na Międzynarodowym Festiwalu Chórów Kameralnych (Jałta 2005).
Brała udział w festiwalach: Sztuki Muzycznej "Wirtuozi" (Lwów 2015); Muzyki Dawnej (Lwów 2002-2015); Muzyki Cerkiewnej (Gdynia 2012); "Ukraińska wiosna" (Poznań 2012); Muzyki Cerkiewnej "Salezjańskie lato" (Przemyśl, 2008-2010 i 2012); "Na królewskim trakcie" (Warszawa 2010); Muzyki Dawnej (Szczecin 2007 i 2009); Muzyki Dawnej (Stary Sącz 2003-2008); Międzynarodowe Forum Muzyki Młodzieży (Kijów 2007); Fest der Innenhoefe und Museumsnaechte (Freiburg 2007).

Romana Hunko ukończyła też kursy: śpiewu barokowego Paula Esswooda (Kraków 2009); interpretacji muzyki baroku Marka Toporowskiego (Lwów 2009); muzyki wczesnego baroku Bohdana Szweda (Lwów 2005); śpiewu barokowego Tetiany Polt-Łucenko (Lwów 2004, 2008, 2011); interpretacji muzyki dawnej (Stary Sącz 2004 i 2007); interpretacji muzyki dawnej Michaela Pospishila (Lwów 2002-2004); interpretacji muzyki dawnej (Czechy 2001).
W 2016 roku otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką dr. hab. Jacka Ozimkowskiego z krakowskiej Akademii Muzycznej zrealizowała projekt, poświęcony muzyce polskiego baroku. W jego ramach dała też trzy indywidualne koncerty: Giovanni Battista Bononcini, "Stabat Mater" (Kościół oo. Jezuitów w Katowicach); Jan Sebastian Bach, Kantaty nr 4 i 140 (Akademia Muzyczna w Katowicach); Antonio Vivaldi, "Gloria" (Kielce).

Ihor Isyczenko
Year: 2017
Tutor: Magdalena Linkowska
Kraj
Ukraina
Tematyka
Krytyka sztuki

Igor Isyczenko, ur. 6 lutego 1986 w Kijowie.

W 2005 roku ukończył studia z zakresu ceramiki na lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w 2011 obronił doktorat w Instytucie Geografii Ukraińskiej Akademii Nauk. Wybrane opublikowane artykuły: "Doświadczenie drugiego widzenia" (SALON, październik 2014); "O kinetofobii Theodora Adorno i niektórych środkach do jej pokonania" (w pracy zbiorowej, "When you don't know what you did last summer"); "Technology, ethics and utopia: on the works by Jonas Gazell". Wybrane projekty indywidualne: "Kulturologiczne studium „Tabula Rasa”" (Instytut Problemów Sztuki Współczesnej (Kijów 2016); "The empty space" (Sztokholm 2015); "Film jako heterotopia dziennych marzeń" (Instytut Problemów Sztuki Współczesnej, Kijów 2013); "Sztuka, kulturologia i filozofia w czasie przestrzennych transformacji" (Instytut Problemów Sztuki Współczesnej, Kijów 2011-2013).

W 2017 roku w ramach stypendium "Gaude Polonia" zrealizował w lubelskiej galerii "Labirynt" pod opieką Magdaleny Linkowskiej projekt "Wyjście w miasto", w ramach którego powstala wystawa pod tym samym tytułem. Wziął tez udział w „Prace rzeczne” (Galeria "Labirynt", Lublin); w projekcie „Miejsca Nie Miejsca #1”, w przestrzeni miejskiej, Lublin oraz w wystawie stypendystów programu „Gaude Polonia” pt. „Tam, gdzie teraz” (Galeria "Labirynt", Lublin).

Andrej Jakuszau
Year: 2018
Tutor: prof. Zbigniew Bagiński
Kraj
Białoruś
Tematyka
Muzyka

Andrej Jakuszau, ur. 7 czerwca 1990 w Mołodecznie. W 2015 ukończył studia z zakresu dyrygentury chóralnej na Państwowej Akademii Muzycznej w Mińsku. Jest chórmistrzem Narodowego Akademickiego Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Mińsku.
W 2014 roku zajął II miejsce IV Akademickim Koncercie-Konkursie Muzyki Fugowej (Mińsk) oraz w IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorów im. A. Spiendiarowa (Jałta). W 2015 roku zajął II Miejsce w Konkursie Kompozytorskim  z okazji 100-lecia urodzenia G. Swiridowa (Mińsk); a w 2016 otrzymał Grand Prix w VI Międzynarodowym Konkursie Kompozytorów im. A. Spiendiarowa (Jałta). Był też zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Pierszacwiet” (Mińsk, 2017). W 2017 roku otrzymał stypendium Fundacji Prezydenta Republiki Białoruś na rzecz młodzieży utalentowanej. Skomponował m.in.: „Murder” (opera kameralna wg utworów M. Góreckiego); „Kostuś Kalinowski” (poemat symfoniczny); koncert na orkiestrę smyczkową; „Liacieła ziaziula” na głos i fortepian; „antre ryżych” na trio fortepianowe.
W 2018 w ramach stypendium "Gaude Polonia" zrealizował pod opieką prof. Zbigniewa Bagińskiego projekt, w ramach którego skomponował pięć scen opery na motywach powieści Sergiusza Piaseckiego „Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy” oraz zakończył prace nad Koncertem na fortepian i orkiestrę smyczkową. Ponadto m.in. w czerwcu 2018 wziął udział w koncertach "Symbole" i „Muzyka skrzypcowa przełomu XX-XXI wieku" („Dziekanka”, Warszawa); „Coworking Muzyczny” (św. Marcin 75, Poznań), a w kwietniu 2018 zaprezentował własne utwory w ramach Międzywydziałowego Koncertu Współczesnej Muzyki Chóralnej (Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie) i swoje aranżacje podczas koncertu Magic Orchestra (Festiwal Comic Con, Warszawa).

Ołeksandr Jelcyn
Year: 2019
Tutor: Ewa Tatar
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Ołeksandr Jelcyn, ur. 13 września 1983 roku w Łuhańsku.

Ukończył studia z zakresu rzeźby w Łuhańskim Kolegium Kultury i Sztuki

(2003) oraz z zakresu ceramiki na  Łuhańskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym (2005).

Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych: "Dzienniki Snów" (Galeria "Jegorka", Petersburg 2018); "Dlaczego czasem warto nie spełniać oczekiwań" (Galeria "Closer", Kijów 2018); "Ostatnia Szansa" ("Art Obszar 4D", Kijów 2016); "In Carne" (Mała Galeria Mysteckiego Arsenału, Kijów 2014); "Noise" ("CSI Fabryka Herbaty", Odessa 2013) oraz zbiorowych: "Incydent" (Muzeum Prokofiewa, Sołncewka 2018); "Future Perfect" (Lwów 2017); "Maraton Sylwestrów" ("Pliwka", Kijów 2017); "Ogień Miłości. Dedyckacja dla Majdanu" ("CSI M17", Kijów 2014); "Obywatelski Mistycyzm" (Instytut Problemów Sztuki Współczesnej, Kijów 2014); "Nieme Noce" ("CSI Fabryka Herbaty", Odessa 2013).

Uczestniczył w rezydencjach: "Art Prospect Residency" (Baku 2017) oraz dla rzeźbiarzy (Pressel, Niemcy 2012).

Brał udział w festiwalach: "Tetramatyka" (Lwów 2017); "Szyszaki Fest" (Ukraina 2016); "Nawijano" (Szyszaki, Ukraina 2016); "Dekompresja" (Paryż 2015); "Wyżej Boga" (Winnica 2015); "NOW&AFTER International Video Art Festival" (Moskwa 2015); "ART-KYIV Contemporary" (Kijów 2014); "Proyector Video-Art" (Madryt 2014); Sztuki Wspólczesnej "GogolFest" (Kijów 2013, 2014); Sztuki Współczesnej "Muchi" (Kijów 2012) oraz warsztatach "Co robić?" (Petersburg 2014).

Ołeksandr Jelcyn jest współzałożycielem grupy artystycznej "JOD" (2013), art.-skłotu "HAJAT" oraz uczestnikiem inicjatywy "DE NE DE".

W 2019 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i realizował swój projekt w Galerii "Arsenał" w Białymstoku pod opieką Ewy Tatar.

Julia Jewtuchowska
Year: 2019
Tutor: prof. Olga Pasiecznik
Kraj
Białoruś
Tematyka
Muzyka

Julia Jewtuchowska, ur. 24 kwietnia 1993 w Krasnosielskim. 
W 2017 roku ukończyła studia wokalne na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku). 
Była laureatką: III Nagrody w Konkursie na utwór samodzielnie przygotowany (Białystok 2015); III Nagrody w Konkursie Moniuszkowskim „Pieśń Wieczorna” (Białystok 2014); I Nagrody w Konkursie na utwór samodzielnie przygotowany (Białystok 2014). 
Występowała z recitalami: Dyplomowym (Muzeum Podlaskie, Białystok 2017); Muzyki Wschodniej (Szkoła Muzyczna, Radom 2016); Dyplomowym (Muzeum Podlaskie, Białystok 2015); “Od wschodu do zachodu” (Dom Kultury, Zelwa, Białoruś 2014). Występowała w spektaklach: opera „Bastien und Bastienne” Mozarta (Białostocki Teatr Lalek 2017-18); "Niemiecka Liryka Wokalna" (UMFC, Białystok 2017); „Cosi Fan Tutte” (UMFC, Białystok 2017); „Czarodziejski Flet” (Opera Podlaska, Białystok 2014-17); „Wenus i Adonis” (Teatr Dramatyczny, Białystok 2013). Brała udział w festiwalach: II Międzynarodowy Festiwal „Open Music” (Łódź 2018); II Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki „Ars et Gloria” (Katowice 2017); Europejski Festiwal Muzyczny „Gloria” (Białystok 2016); Białoruski Przegląd Talentów Wokalnych (Grodno 2012); II Festiwal Piosenek Anny German (Mińsk 2013); „Kaunas Sonorum” (Kowno 2011) oraz warsztatach: wokalnych Claudii Viski (Wiedeń 2018); XXI i XX Kursach Interpretacji Muzycznej (Nowy Sącz 2016 i 2017); wokalnych Olgi Pasiecznik (Białystok 2012-2015).
W 2019 roku otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką prof. Olgi Pasiecznik realizowała projekt stypendialny, poświęcony liryce wokalnej kompozytorów dawnych ziem  wschodnich Rzeczpospolitej w repertuarze Anny Malewicz-Madey. 

Tetiana Juszczuk
Year: 2019
Tutor: prof. Joanna Czernichowska
Kraj
Ukraina
Tematyka
Konserwacja dzieł sztuki

Tetiana Juszczuk, ur. 26 lipca 1992 roku we Lwowie.

Ukońćzyła studia z zakresu restauracji dzieł sztuki w Lwowskim College'u Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej (2013) oraz na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie (2015).

Pracuje w Narodowym Centrum Badań i Restauracji Ukrainy.

Przeprowadziła m.in. prace konserwatorskie obrazów z katedry i malowideł ściennych z XVIII w. w rezydencji biskupiej w Użhorodzie.

Obiekty konserwowane przez Tetianę Juszczuk były eksponowane na wystawach: "Przygody z rarytasami muzealnymi" (Muzeum Historyczne, Lwów 2018); "Imiona zapisane w niebie" (Centrum „Pieśń lasu”, Warasz 2018); "Artystyczne dziedzictwo sakralne z rezerwy zespołu zabytkowego" (Państwowy Zespół Zabytkowy, Brzeżany 2016); "Skarby naszej duchowości" (Muzeum Sztuki Podkarpacia, filia – cerkiew w Rohatynie, 2016); "Restauracja dzieł sztuki" (Muzeum Historii Religii, Lwów 2016); "Rzeźbiarze Jan Pfister i Jan Pinzel. Geneza i apogeum baroku lwowskiego" (Muzeum Rzeźby Barokowej – Kościół Klarysek, Lwów 2015).

Jest autorką raportu „Badania, konserwacja, restauracja ruchomych zabytków historycznych i kulturowych: tradycje i innowacje” (Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, Kijów 2016).

Odbyła staż "Podstawy restauracji malarstwa tablicowego" (Lwów 2016).

W 2019 roku otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką prof. Joanny Czernichowskiej realizowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie projekt stypendialny, poświęcony konserwacji tablicowego malarstwa olejnego.

Mykyta Kadan
Year: 2016
Tutor: Monika Szewczyk
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Mykyta Kadan, ur. 26 listopada 1982 roku w Kijowie.
W 2007 roku ukończył malarstwo monumentalne na Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie.
Jest laureatem Nagrody Specjalnej Future Generation Art Prize (PinchukArtCenter, Kijów 2014) oraz Nagrody Głównej PinchukArtCenter (Kijów 2011). W 2017 roku zajął pierwsze miejsce rankingu najlepiej rokujących artystów Ukrainy, opublikowanym na łamach magazynu "Forbes".
Od 2004 roku prezentował swoje prace m.in. w Pinakothek der Moderne w Monachium; Palazzo Reale w Mediolanie; Saatchi Gallery w Londynie; Utah Museum of Contemporary Art w Salt Lake City; Muzeum Narodowym w Kijowie; Galerii BUNKIER SZTUKI w Krakowie.
Wystawy indywidualne Mykyty Kadana to m.in.: "Gazelka Art and the Struggle of Ideologies" (Transit Gallery, Mechelen 2015); Czasopismo “Polska” (YA Gallery, Kijów 2015); "Limits of Responsibility" (Waterside Contemporary, Londyn 2014/2015); "Everybody wants to live by the sea" (Viafarini DOCVA, Mediolan 2014); "Korekcje" (CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2012). Brał też udział w wystawach zbiorowych, np.: "Teraz w Polsce" (wystawa stypendystów "Gaude Polonia" w Galerii "Labirynt" w Lublinie, 2016); "The school of Kyiv – Kyiv Biennale" (Narodowe Muzeum Historii Ukrainy, Kijów 2015); "Saltwater: a theory of thought forms" (Istanbul Muzeum of Modern Art, Stambuł 2015); "EUROPE. The future of history" (Kunsthaus, Zurich 2015); "Hope!" (Pawilon Ukraiński, Biennale w Wenecji 2015); "R.E.P. – O metodzie. 10 lat" (Galeria LABIRYNT, Lublin oraz Contemporary Art Space, Batumi i Muzeum Narodowe Gruzji, Tbilisi, 2014-2015); "Ukrainian News" (CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2013).
Mykyta Kadan od 2004 roku jest członkiem grupy R.E.P. (Rewolucyjna Eksperymentalna Przestrzeń) i współzałożycielem grupy Hudrada (Rada Artystyczna)
W 2016 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką Moniki Szewczyk zrealizował projekt pt. „Kości się przemieszały”, zwieńczony wystawą w Galerii "Arsenał" w Białymstoku.

WWW
Waleria Kalczenko
Year: 2016
Kraj
Ukraina
Tematyka
Film

Waleria Kalczenko, ur. 27 kwietnia 1991roku w Stachanowie (obw. ługański).
W 2015 roku ukończyła reżyserię Państwowym Uniwersytecie Sztuki Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej w Kijowie.
Jest operatorem i (wraz z Antonio Lukicem) reżyserem filmu krótkometrażowego "W Manchesterze padał deszcz" (2015), nagrodzonego Grand Prix ("Złoty Duke") na Międzynarodowym Festiwalu  Filmowym w Odessie w 2016 i nagrodą dla najlepszego operatora na festiwalu GOGOLFEST w 2015 roku. Ponadto była autorką zdjęć do filmów "Powiedz „kukurydza”" (2015) i "Uwaga, Pytanie!" (2014).
Brała udział m.in. w festiwalach "LISFF Wiz-Ar" (Lwów 2015) i "InterFilmFest" (Kijów 2014).
W 2016 roku otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i ukończyła kurs fabularny w warszawskiej Szkole Wajdy, obejmujący napisanie scenariusza filmu pt. "Śpij, śpij, moje dziecko".