Wyniki naboru do programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych" 2024

Date of publication: 28.03.2024
Średni czas czytania 2 minutes
print

44 beneficjentów otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 1,67 mln zł ze środków programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych" na realizację działań popularyzujących polszczyznę. Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Program realizowany jest od 2012 roku i jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej "Ojczysty – dodaj do ulubionych".

W procesie naboru do tegorocznej edycji programu złożono 361 wniosków. W związku z dużą liczbą aplikacji, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. Zgodnie z par. 9 ust. 14 Regulaminu dotacje otrzymały wnioski, które uzyskały minimum 78,25 punktów.

Rozstrzygnięcia naboru, a więc: lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie (tj. beneficjentów programu "Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024"), lista podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne, dostępne są poniżej.