Program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020. WYNIKI NABORU!

Date of publication: 05.03.2020
Author: JS
Średni czas czytania 1 minute
print

Z przyjemnością publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

W ramach programu złożono 303 wnioski. Wyłoniono 28 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów.

Celem strategicznym programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020 jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.