Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021. WYNIKI NABORU!

Date of publication: 19.02.2021
Średni czas czytania 3 minutes
print

Do 29 beneficjentów z całej Polski trafi milion złotych na popularyzację polszczyzny w ramach programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych.

Program dotacyjny jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej Ojczysty – dodaj do ulubionych, prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury od 2012 r. Jej celem jest popularyzowanie poprawnej polszczyzny, kształtowania twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji językowych.

W 2021 r. do programu Ojczysty – dodaj do ulubionych aplikowało 513 wnioskodawców (o ok. 70% więcej niż rok wcześniej). Wyłoniono 29 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację swoich projektów. Przyznano dofinansowania w wysokości od 10 000 zł do 53 000 zł. Średnia kwota dotacji to 34 482,76 zł. Łączna kwota dofinansowania w tegorocznej edycji programu wynosi 1 000 000 zł.

W ramach programu można realizować następujące rodzaje zadań: 

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji, w tym: warsztaty, zabawy, gry, również online; 
  • projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym: wystawy, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również online; 
  • strony internetowe promujące język polski, zawierające treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne. 

Najpopularniejszą formą realizacji zadań dofinansowywanych ze środków programu Ojczysty – dodaj do ulubionych okazały się warsztaty, zabawy i gry edukacyjno-animacyjne, co wskazuje na silną potrzebę interakcji społecznych, którą zapewnia małym i większym społecznościom uczestnictwo w kulturze, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa i związanych z nią ograniczeń. 

Poniżej znajduje się wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021), lista podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie), oraz wykaz aplikacji, które zawierały błędy formalne.