Są już wyniki programu Kultura – Interwencje 2017. Edycja jesienna!

Date of publication: 10.10.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Kultura – Interwencje 2017. Edycja jesienna),  wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

Są już wyniki programu Kultura – Interwencje 2017. Edycja jesienna!
kultura interwencje - tablica

W ramach programu złożono 482 wnioski. Wyłoniono 28 beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów. Łączna kwota dofinansowania w programie Kultura - Interwencje 2017. Edycja jesienna wynosi 1 milion złotych.

W związku z wysokim poziomem naboru, przy jednoczesnych ograniczeniach limitowych programu niepozwalających na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej 75 punktów, na mocy §9 ust. 16 Regulaminu Programu, próg punktowy uprawniający do otrzymania dofinansowania został podniesiony do poziomu 91,00 punktów.

Beneficjentów programu Kultura - Interwencje 2017. Edycja jesienna prosimy o kontakt w godzinach 10.00-14.00:
Barbara Tuszyńska, tel.: (+48 22) 21 00 178 | e-mail: btuszynska@nck.pl
Michał Rydzewski, tel.: (+48 22) 21 00 156 | e-mail: mrydzewski@nck.pl