Ogłaszamy nabór wniosków do programu Kultura - Interwencje

Date of publication: 18.03.2015
Średni czas czytania 2 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura - Interwencje, który ma na celu tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Do składania wniosków w programie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Uwaga! Nabór do Programu odbywa się przez system EBOI.

Nabór wniosków trwa do 17 kwietnia 2015 roku.

Informacji o programie udzielają w godzinach 10.00-14.00:

Anna Jermacz, telefon: +48 22 21 00 136, e-mail: ajermacz@nck.pl
Karolina Maciejewska, telefon: +48 22 21 00 157, e-mail: kmaciejewska@nck.pl
Justyna Smolińska, telefon: +48 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska@nck.pl
Małgorzata Gaduła-Zawratyńska, telefon: +48 22 21 00 156, e-mail: mgadula@nck.pl
Anna Pasznik, telefon: +48 22 21 00 130, e-mail: apasznik@nck.pl
Anna Kozak, telefon: +48 22 21 00 122, e-mail: akozak@nck.pl
Małgorzata Kieza, telefon: +48 22 21 00 110, e-mail: mkieza@nck.pl
Arkadiusz Cichy, telefon: +48 22 21 00 178, e-mail: acichy@nck.pl