Kultura – Interwencje – wyniki II naboru – blisko 5,5 mln zł na projekty kulturalne!

Date of publication: 09.08.2019
Author: JK
Średni czas czytania 2 minutes
print

Z przyjemnością informujemy, że II nabór do programu Kultura - Interwencje 2019 został rozstrzygnięty. Serdecznie gratulujemy twórcom 140 dofinansowanych projektów!

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego. Środki finansowe programu przeznaczone są na wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach II naboru złożono aż 872 wnioski – znacznie więcej, niż w I naborze, który rozstrzygnięto w maju br.

Z uwagi na tak ogromne zainteresowanie, wystąpiliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowania o 2,2 mln zł. Łącznie ze środkami pozostałymi po I naborze możliwe więc było udzielenie dofinansowań w wysokości blisko 5,5 mln zł. Dzięki temu wsparcie finansowe uzyskało łącznie 140 wnioskodawców – wszystkie wnioski o punktacji równej lub większej niż 75 pkt.

Poniżej zamieszczamy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu), wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

Jeszcze raz gratulujemy beneficjentom programu!

Beneficjentów programu Kultura - Interwencje 2019 prosimy o kontakt w godzinach 10.00-14.00:
Justyna Smolińska, e-mail: jsmolinska@nck.pl, tel. 22 21 00 189.