Puls kultury - Piekary Śląskie

Date of publication: 17.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minutes
print

Dzięki uczestnictwu w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021", którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich zrealizował projekt „Puls kultury - Piekary Śląskie". 

Puls kultury - Piekary Śląskie
Fot. zdjęcie z realizacji projektu ankieta uliczna

Głównym celem zadania było zbudowanie stałych relacji i współpracy MDK z mieszkańcami miasta Piekary Śląskie. Działania kierowano do całej społeczności, jednak szczególną uwagę poświęcono trzem grupom odbiorców. Znaleźli się wśród nich: młodzi wolontariusze (zrzeszeni formalnie jako "Wolontariusze Gwoździa"), lokalni pasjonaci historii ("Piekarski Werk") oraz mieszkańcy dzielnicy Kozłowa Góra, w której znajduje się filia MDK-u. Filia ta, nie była dotychczas tak często wybierana przez mieszkańców, a jej oferta pozostawała dla wielu osób nieznana. Inicjatorzy projektu postanowili zmienić ten stan rzeczy.

Zdecydowano się przeprowadzić badanie diagnostyczne na temat potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności, wykorzystując różnorodne techniki i narzędzia. Zaangażowano w tym celu specjalny zespół zadaniowy składający się z lokalnych liderów i specjalistów. Efektem procesu badawczego było opracowanie raportu, identyfikującego zasoby i potencjał badanych grup.

Dzięki przeprowadzonej diagnozie udało się zweryfikować rolę placówki w życiu lokalnej społeczności. Realizacja projektu pozwoliła określić wyzwania, z którymi MDK w Piekarach Śląskich powinien się zmierzyć w najbliższych latach, aby stać się instytucją responsywną i otwartą na potrzeby kulturalne mieszkańców miasta. 

Więcej na temat działań kulturalnych w Piekarach Śląskich, dowiecie się  z poniższej diagnozy.