COOLturalne - bogoryjskie inicjatywy lokalne - czas start!

Date of publication: 11.10.2023
Author: PW
Średni czas czytania 1 minute
print

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii opracował projekt pn. „COOLturalne - bogoryjskie inicjatywy lokalne - czas start!” w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE”.

COOLturalne - bogoryjskie inicjatywy lokalne - czas start!
Fot. zdjęcie z realizacji projektu Pogodna grupa uczestnicząca w konsultacjach społecznych

Podczas spotkań z mieszkańcami przeprowadzono badania socjologiczne z których powstała "Diagnoza identyfikująca zasoby kulturotwórcze mieszkańców gminy Bogoria" zwieńczona rekomendacjami. Przeprowadzono nabór inicjatyw oddolnych w zakresie działań kulturowych. Komisja, składająca się z animatora NCK, dyrektora ośrodka kultury, przedstawiciela organizatora oraz dwóch pracowników GOK w Bogorii wyłoniła 6 inicjatyw. Wcześniej miały miejsce konsultacje dla beneficjentów oraz szkolenie, dotyczące pisania wniosków. Uczestnicy wskazywali na dużą korzyść z tego szkolenia, ze względu na fakt iż poznali warsztat tworzenia projektów nie tylko do DK+. Inicjatorzy nie byli nastawieni roszczeniowo, wspólnie z uczestnikami opracowaliśmy pomysły i przygotowali wnioski.