Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego

Date of publication: 19.03.2009
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport należy do kolekcji 15 raportów opracowanych na potrzeby Kongresu Kultury Polskiej 2009. Raporty przygotowali eksperci i badacze reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. Kongres Kultury Polskiej 2009 odbył się w dniach 23-25 września 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Inicjatorem i Honorowym Patronem Kongresu Kultury Polskiej 2009 był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Partnerami wydarzenia zostali Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa. Instytucją odpowiedzialną za organizację Kongresu było Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie miało na celu podsumowanie zmian oraz debatę nad kondycją i wyzwaniami stojącymi przed polską kulturą.

Raport ma charakter diagnostyczny, a wskazano w nim przede wszystkim na uwarunkowania systemu finansowania ochrony i konserwacji zabytków w Polsce po 1989 roku. Autorzy opisali również uwarunkowania prawne takiego systemu i scharakteryzowali obowiązujący stan prawny. W raporcie zamieszczono opis struktury organizacyjnej polskiej służby konserwatorskiej po roku 1989. Wskazano również na cele strategiczne polityki państwa w sferze ochrony zabytków, a także odniesiono się do funkcji krajobrazu kulturowego w systemie zarządzania przestrzenią.