Raport o rynku dzieł sztuki

Date of publication: 19.03.2009
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport należy do kolekcji 15 raportów opracowanych na potrzeby Kongresu Kultury Polskiej 2009. Raporty przygotowali eksperci i badacze reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. Kongres Kultury Polskiej 2009 odbył się w dniach 23-25 września 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Inicjatorem i Honorowym Patronem Kongresu Kultury Polskiej 2009 był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Partnerami wydarzenia zostali Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa. Instytucją odpowiedzialną za organizację Kongresu było Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie miało na celu podsumowanie zmian oraz debatę nad kondycją i wyzwaniami stojącymi przed polską kulturą.

W pierwszej, diagnostycznej części raportu wskazano na stan rynku dzieł sztuki w Polsce w 2007 roku, a także na jego uwarunkowania prawno-ekonomiczne. Druga część, analityczna, odnosi się do charakterystyki rynku aukcyjnego dzieł sztuki w latach 1989-2007. Autorka przytoczyła dane m.in. dotyczące liczby sesji aukcyjnych, eksportu i importu dzieł sztuki. Wskazała ona także na wyniki analizy wolumenu i wartości sprzedaży na rynku aukcyjnym dzieł sztuki w latach 1989-2007. Trzecia część zawiera rozważania na temat perspektyw rozwoju rynku dzieł sztuki w Polsce.