Raport z badania zrealizowanego na potrzeby wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”

Date of publication: 15.11.2016
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport powstał na potrzeby Programu Wieloletniego „Niepodległa". Opracowanie stanowi zapis wyników pochodzących z projektu badawczego, którego celem było pogłębienie wiedzy na temat stosunku Polaków do historii Polski, Święta Niepodległości, obchodzenia świąt państwowych i narodowych oraz patriotyzmu.

Na zdjęciu znajduje się trzy osoby, które spacerują po ulicy miasta. Idą do przodu. Na zdjęciu widać ich plecy. Mężczyzna prowadzi wózek, do którego przyczepiona jest biało-czerwona flaga.
Fot. Brothers Photographers / CC BY-NC-ND 2.0 / flickr.com Niepodległość

Koncepcja została opracowana przez Dział Badań Narodowego Centrum Kultury, a badania zrealizowała firma TNS Polska w lipcu 2016 r. W module ilościowym przeprowadzono badanie sondażowe „ad hoc” (sondaż ekskluzywny) na próbie N = 1512 osób w wieku 15+. Moduł jakościowy obejmował 10 wywiadów fokusowych (FGI) w 5 miastach, w których udział wzięły osoby deklarujące zainteresowanie historią.

Wyniki badania wskazują na to, że w ciągu minionych trzech dekad zwiększyła się wiedza Polaków o przeszłości rodzinnej. Zdaniem większości badanych w narodowej przeszłości są postaci i fakty, które stanowić mogą przedmiot do dumy. W badaniu poświęcono dużą uwagę Narodowemu Świętu Niepodległości oraz wiedzy o wydarzeniach z 1918 roku. Odzyskanie niepodległości należy, w zgodnej opinii badanych, do rocznic zasługujących na szczególne upamiętnienie oraz lokuje się w kanonie narodowej tradycji funkcjonującym w potocznej pamięci zbiorowej współczesnego społeczeństwa polskiego.