Mobility Matters. Programmes and Schemes to Support the Mobility of Artists and Cultural Professionals

Date of publication: 01.01.2008
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Mobility Matters. Programmes and Schemes to Support the Mobility of Artists and Cultural Professionals

Autor: ERICarts Institute (European Institute for Comparative Cultural Research)

Rok wydania raportu: 2008

Finansowanie: Komisja Europejska

Mobility Matters. Programmes and Schemes to Support the Mobility of Artists and Cultural Professionals
Fot. Pixaby, CC0 galeria

Opis: Badanie, którego wynikiem jest niniejsza publikacja dotyczyło mobilności międzynarodowej sektora kultury i kreatywnego w Europie. W badaniu szczególny nacisk położono na analizę programów wpierających mobilność: ich celów, rodzajów wsparcia, beneficjantów, dostępności oraz efektywności i rezultatów. Zidentyfikowano również źródła informacji o programach.

 

Zasięg: Unia Europejska

Język: angielski

Słowa kluczowe: Unia Europejska, mobilność, artyści, sektory kreatywne, sektor kultury, program