Mobility in Central and Eastern European Countries

Date of publication: 01.01.2008
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Mobility in Central and Eastern European Countries

Autor: Dorota Ilczuk, Magdalena Kulikowska, Aleksandra Litorowicz, Anna Stepniewska

Rok wydania raportu: 2008

Finansowanie:

Mobility in Central and Eastern European Countries
Fot. Gavin Stewart, Flickr, CC galeria

Opis: Przedstawiona publikacja opisuje różnice pomiędzy krajami Europy środkowo-wschodniej w zakresie mobilności. Niektóre kraje - takie jak Polska - będące w strefie Schengen nie muszą przejmować się ograniczeniami, które dotykają państwa takie jak Białoruś. Autorki zwracają uwagę, że jeśli chodzi o opisywany przez nie region, nie powstała do tej pory żadna publikacja omawiająca mobilność w sektorze kultury. W raporcie odnajdziemy m.in opis programów współpracy międzynarodowej, ale także analizę działań poszczególnych państw w kwestii mobilności. Kwestie wspierania mobilności nie pojawia się w priorytetach polityk kulturalnych różnych narodów. Dostrzec je można dopiero przy bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że mobilność jest uwzględniona w wielu różnych aspektach.

Zasięg: Europa środkowo-wschodnia

Język: angielski

Słowa kluczowe: Europa środkowo-wschodnia, artyści, mobilność, sektory kreatywne, sektor kultury, prawo, regionalny