Date of publication: 02.05.2019
Średni czas czytania 2 minutes
print

Tytuł: Build Back Better, in recovery, rehabilitation and reconstruction.

Autor: UNISDR

Rok: 2017

Build back better
Fot. pixabay.com

Build back better (BBB), czyli „odbudowywać lepiej” to  doktryna Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej agencji (UNESCO, ICCROM, ICOMOS, UNISDR) w zakresie odbudowy dziedzictwa. Podejście BBB polega na wykorzystaniu etapów regeneracji (ang. recovery – dosł. „wyzdrowienie”, rozumiane jako proces społeczny), rehabilitacji i rekonstrukcji (proces fizyczny) następujących po katastrofach naturalnych lub po umyślnym zniszczeniu elementów dziedzictwa, tak aby zwiększyć dostosowanie do zmiennych warunków i potencjalnych zagrożeń oraz ułatwić powrót do utraconych uniwersalnych wartości. BBB służyć ma społecznościom lokalnym i narodom przez włączanie procesów oceny i ograniczenia ryzyka oraz podejmowanie odpowiednich środków zaradczych w trakcie fizycznej rekonstrukcji utraconego dziedzictwa.

We współczesnym ujęciu odbudowę rozumie się nie tylko jako przywrócenie materialnej infrastruktury, ale także jako rekonstrukcję zniszczonego systemu społecznego, rewitalizację wcześniejszych sposobów życia, ekonomii i środowiska. Podkreśla się, że sukces ewentualnej rekonstrukcji zależy nie tylko od właściwej (tj. wiernej) odbudowy zabytków, ale także ich otoczenia fizycznego (tkanki urbanistycznej, jeśli obiekt znajduje się w mieście) i społecznego (kompleks relacji międzyludzkich generowanych przez obiekt).

Praktyczne wytyczne UNISDR (agencja ONZ wyspecjalizowana w zarządzaniu zagrożeniami) dotyczące build back better znajdują się na stronie: https://www.unisdr.org/we/inform/publications/53213